tirsdag 22. januar 2008

Public abs. Domkirken T.heim ikke kompl.

Public abs. Domkirken T.heim ikke kompl.
Barn utenom ekteskap 1729-1755


Arentz, Willum - Gunnel Jensdr 5/3 1734
Bagge, Stephen Olsen - Kirsten Gundersdr 11/2 1729
Bek, Ole - Danilken Maria Hveding 22/12 1752
Billenberg, Johan Lorentz - Ane Benzdr 3/9 1734
Biørn, Axel - Regimentz Auditeur - Karen Olsdr 17/2 1736
Blix, Gedeon Pedersen - Olava Soorensdr 9/11 1742
Blix, Holger Pedersen - Berthe Jacobsdr 14/9 1742
Bondix, Johann Larssen - Giertrud Arentsdr 27/11 1744
Buldrup, Peder Sergiant - Giertru Olsdr 30/8 1737
Bulrup, Peder Arentsen Corporal - Ane Engelsdr 22/6 1736
Drejer, Fredrich Johansen - Gunille Andersdr 11/2 1729
Eberhard, Niels Nielssøn - Marith Pedersdr 17/1 1755
Fabech, Ole - Berthe Olsdr 3/12 1751
Falk, Rasmus Sørensen(?) - Dorothea Larsdr 29/12 1747
Gran, Henrich Andersøn - Sønneve Iversdr 28/10 1738
Grot, Frantz Wilhelm Sergiant - Inger Halvorsdr 4/7 1738
Grubbe, Ernst Peter - Anna Larsdr 21/6 1754
Grøn, Lieutnant Anders Hansen - Ane Christensdr 11/8 1730
Gudde, Nicolaj - Berthe Halstensdr 21/7 1752
Gaaes, Lorents - Maren Nielsdr 24/11 1752
Hagen, Eling Sivertsen - Jørren Pedersdr 2/6 1741
Hoff, Simon Christensen - Berthe Olsdr 12/1 1742
Holst, Frants - Karen Erichsdr 29/7 1755
Holst, Frants Perugmager - Marite Pedersdr 31/12 1745
Kemler, Henrich Cornet - Berit Mogensdr 10/10 1738
Klingenberg, Boje - Marite Iversdr 22/12 1747
Klingenberg, Daniel Larsen - Ragnell Christensdr 13/2 1733
Klüwer, Capitain - Karen Pedersdr 23/6 1730
Koefod, Hans Holgersøn - Leutnant - Ane Halvorsdr 8/6 1736
Kregner, Lieutenant af Wærdalen - Marite Andersdr 29/4 1729
Lejon, Carl "en Rugelstmand" - Ane Margrethe Schlippenbach 1/12 1741
Lemche, Johan Styrmand - Anna Olsdr 13/10 1751
Lÿche, Povel - Marit Pedersdr 17/7 1750
Menke, Christian (afreist til Flensborg) - Kirsten Nielsdr 22/6 1731
Monschiold, Capitain - Bodel Arentsdr 21/10 1729
Mosling, Nicolaj - Berthe Johansdr 31/1 1755
Nissen, Nicolay (lejermaal, men fikk disp. for public absolv) 11/8 1730
Nordman, Jens Hansøn - Olava Maria Lorentsdr 24/10 1738
Rasbech, Peder Christopher Sejertssøn - Lisbeth Maria Thomes Dater 16/8 1754
Rejmers, Jans Jacob. Guldsmed - Giertrud Joensdr 10/4 1750
Ribsdorph, Gotfrid - Anna Nielsdr 14/9 1742
Ring, Jørgen Nicolaus Rasmusøn - Malena Rasmusdr 13/6 1738
Rosencrants, Cap: - Dorothea Ellefsdr 20/10 1747
Rønning, Christian Bersvends - Anna Olsdr Schults 9/11 1742
Schieldrup, Søren Leutnant - Berite Rasbæch 5/8 1740
Smidt, Erich - Ingeborg Iversdr 18/7 1732
Smit, Andreas Rasmussen - Ane Paulsdr 22/5 1733
Smith, Christian Friderich - Ragnille Andersdr Biørgen 23/11 1753
Testrup, Serina Kierstina - Knud Hanssøn 14/2 1755
Trane, Ole Rasmus: - Sybilla Hinrichsdr 25/6 1751
Walin, Christen Guldsmedsvend - Anna Joensdr 29/11 1748
Widerslof, Christian Fenrik - Maren Olsdr Brun 25/1 1754
Wilmand, Erik Eriks - Marite Jacobsdr 31/7 1744
Windægel, Johan Hendrich Svend - Gidsken Jensdr 10/7 1733
Wleugel, Lieut: - Karen Andersdr 30/4 1751

Ingen kommentarer: