onsdag 28. november 2007

Div trolovelser og giftemål DK 1730-1740

Alquist, Birtha Abrahams Datter trolov med Jonas Johanson Brand… 22/5 1732
Angel, Abel Margretha og Hans Tisløw 8/3 1731
Angel, Jonas - cav 12/12 1730
Angel, Jonas - cav 23/9 1732
Angel, Lorens - cav 9/3 1731
Angel, Martha trolov m velærværdige H Johan Plate(?) 21/9 1734 - cav: Jonas Angel og Jacob Thode
Angel, Th - cav 12/12 1730
Appelman, Jonas Joesøn cop m Maren Andersdr Gruvfatter(?) 20/3 1738
Archelimester Anders Andersen cav 29/6 1730
Bek, Birgitte Martha trolov m Monsr. Oluf ..are 21/5 1737
Berg, Corporal (Under Officeir) Niels Jonsøn trolov m Maren Anfinds Datter Lund 12/10 1739 - cop 11/1 1740
Berg, Erich trolov m Anna Moerup 16/8 1736
Bernhoft, Hans Michelsøn trolov m Marthe Hendrichs Datter Helkan 13/11 1737 - cav: Peter Frost og Jacob Thode
Bierch, A - cav 9/5 1735
Billedhugger, Erich - cav 10/10 1730
Birch, Anfin Pedersen - Corporall - cav 17/8 1731
Birk, Lisbet Joensdr cop m Enchemand Jacob Larsøn Kruse 5/2 1739
Biørgen, Soldat Joen Olsen trolov med Marita Kirstina Peders Datter 1/7 1732
Blix, Karen Larsdr trolov m Svend Giertsøn Høyer 22/1 1739
Bockholt, Joh; Frid: E: - cav 20/8 1734
Bondrop, P - cav 27/1 1735
Bonsach, Elizabeth Dorothea trolov m Mag: David Hiorth/Schioth? 7/2 1737
Borch, Peder trolov m Karen Johansdatter Schieldrup 15/2 1730
Borchgrevin, Lucretia trolov m Jørgen Sivertsen Skow 10/3 1738
Borchgrevinck, Friderich - cav 8/5 1737
Brand.., Jonas Johanson og Birtha Abrahams Datter Alquist trolov 22/5 1732
Brandsvend Christian Olsøn - cav 1/12 1731
Brandt, Christian - cav 20/3 1736
Bredahl, Thomas - CancelliRaad - Laugmand over Nordlandene og Anna Dorothea Krog 8/12 1731
Bredal, Ulrich - Capitain des Armes - cav 16/5 1731
Bredal, Ulrich Friderich - Capitain d'Armes - cav 11/8 1731
Brix, Lauretz - cav 11/11 1730
Brun, Hans - Blichmager - cav 17/5 1730
Brun, Marcus - Guldsmed - cav 12/4 1731
Bruun, Jens og Christina Paysen(?) 20/12 1731
Bruun, Velbyrdige Lieutnant Ole - trolov m Maria Elisabeth Testrop 3/2 1735 - cav: Erich Testrop
Brønning, Petter - cav 21/9 1730
Brønning, Petter - cav 28/12 1732
Buch, Johan Wilhelmsen og Karen Saxesdatter 12/4 1731
Burchard, Constituerede Byfogd Hans Uldrich trolov m Elisabeth Thode 13/10 1735
Busch, Lars trolov m Alethe Lars Datter 2/9 1733 - cav: Niels Rask og Anders Gaas
Busch, Mette Maria trolov m Hendrich Krenchel 15/3 1736
Caster, Rasmus - cav 7/8 1737
Coldrup / Kolrup, Adrian Petersen trolov m Berite Jacobsdtr 31/8 1734 - cop 9/11 1734
Collin, Hans - Cancelli R: - cav 8/12 1731
Collin, Peder Tønder - cav 15/2 1730
Dahl, Karen trolov med Peter Witte 25/7 1736
Dammen, Jon Jonsen - cav 21/11 1730
Dieterich, Nicolaus Nicolai trolov m Anna Catherina Georgs Meijer 13/6 1733 - cop 2/8 1733
Diettrich, Nicolaj - cav 8/5 1734
Drejer, E. O. - cav 8/5 1734
Drejer, Niels Gabrielsen - cav 1/4 1734
Drejer, Niels Gabrielsen - cav 18/2 1733
Dreyer, Chordegnen Erich trolov m Margretha Jespersdtr Bing 16/11 1733
Dreyer, Magdalena Gabrielsdr trolov m John Pedersøn Werdahl 29/12 1740
Dreyer, Ole Jenssøn - cav 8/9 1731
Duve, Ole Larsen - cop m Marite Henningsdr 1/7 1734
Dørdahl, Peder Pedersen trolov m Birethe Sivers(?) Datter 9/3 1733
Dørdal, Ole Olsen - cav 9/3 1733
Eggen, Ole Ingebrichtsen trolovet med Helena Larsdtr [Rhode] 6/4 1732 - cop 24/7 1732
Elstad, Garnisons Soldat Anders Andersen trolov m Elen Joens Datter 2/6 1733
Emahus, Adelgunda Christiana trolov m Velædle Hr. Krigs Raad Jens(?) Geertsen 3/1 1736
Emahusen, Margreta Maria trolov m Ulric Fridric von Wilster 14/9 1737
Falch, Hans Andersen - cav 15/9 1730
Falck, Anna Jansdatter og Peder O. Withammer cop 26/2 1732
Falk, Borge.. Carl Jørgensøn trolov m Ingebor Mads D: Hage 9/10 1739
Falk, Maren Johanna trolov m Cornet Ægedius Groth 30/12 1737 - cop 13/2 1738
Fandin, Berite Joens datter trolov m Peder Pedersø Ovid 1/12 1734
Finne, Jens Knudsen - Constabel - trolov m Birte Ingebrichts Datter 7/7 1732 - cop 4/9 1732
Finne, Matros Hendrik Nielsen trolov m Bolette Paulsdatter Kunders 6/10 1738 - cop 25/4 1739
Foss, Angnetha Cesilia trolov m Hans Jørgen Reütz 20/8 1734 - Andreas Christian Foss caverer
Foss, Margaretha Maria trolov m Erich Jensøn Grøn 15/3 1738 - cav Andreas Christian Foss
Friis, Christian - cav 23/9 1733
Friis, Johanna Andreas Datter trolov m Johan Christopher Refelt 14/4 1733 - cop 20/5 1733
Friis, Mille Maria trolov m Peter Kosbøl Rosenvinge 23/9 1733
Friis, Th - cav 23/9 1733
Frost, Commerce Assessor velædle Peter Frost trolov m Catharina Krog 19/1 1734 . Krog og Jacob Thode cav.
Frost, Jon Olsen - cav 22/4 1730
Gefrieder ved Garnisonen Jon Olsen cav 11/8 1731
Glad, Sirj Erichsdr cop m Hans Jørgen Hansen Sysler 29/12 1733
Glasmager, Peder Larsen - cav 19/10 1730
Gram, Anna Christensdr cop m Enchemand Peder Olson 22/1 1739
Gram, Christen Lychesen - cav 17/11 1730
Groth, J. H. - cav 26/5 1734
Groth, Peter Petersøn trolov m Anna Ols Datter Wesberg 17/11 1739 - cop 15/12
Groth, Ægedius - Cornet - trolovet med Maren Johanna Falk 30/12 1737 - cop 13/2 1738
Grünwald / Grundvaldt, Thomas trolov m Elizabeth Gutand 15/5 1733 - cop 1/8 1733
Grøn, Erich Jensøn trolov m Margaretha Maria Foss 15/3 1738
Grøn, Kirsten Margrete Jens Datter trolov m Gotfried Heller 4/9 1733 - cop 1/10 1733
Grønbech, Hans Nielsøn cop m Anna Hansdr 12/3 1739
Grønbek, Skomager Hans Nielsøn trolov m Anna Hans Datter 19/7 1738
Gustad, Michel - cav 1/12 1731
Gutand / Guitau, Elizabeth trolov m Thomas Grünwald 15/5 1733
Gaas, Anders - cav 15/5 1733
Gaas, Ole Olsen - cav 16/1 1734
Gaas, Povel - Skomager - cav 4/6 1731
Hafnevig / Handevig, Corporal Hans Knudsen trolov m Anna Hans Datter Hammer 9/5 1735 - cop 8/9 1735
Hage, Anna Madsdr trolov m Hans Henrik Fray(?) 30/9 1734
Hage, Ingebor Mads D: trolov m Carl Jørgensøn Falk 9/10 1739
Hagerup, E. - cav 9/3 1731
Hagerup, Mag: Hans trolov m Anna Sommer Sl: Jens Hammers 8/1 1740
Hallaasen, Henrich - cav 16/2 1731
Halset, Landsoldat Frideric Jonsøn trolov m Zidzille Jons Datter 20/11 1738
Hammer - Anna Sommer Sl: Jens Hammers, se 8/1 1740
Hammer, Anna Hansdatter trolov m Hans Knudsen Hafnevig / Handevig 9/5 1735 - cop 8/9 1735
Hammer, Jens - Byfoged - cav 19/9 1730
Hammer, Niels trolov m Kirsten Slangerup 21/9 1732 - cop 30/10 1732
Hammer, Raadmand Frantz trolov m Maren Urvald 13/2 1737
Hammond, Alexander - cav 21/1 1733
Hammond, Sophia Thomas Datter trolov m Synik Syniksen 21/1 1733
Hamond, Alexander og Berit Margrete Musling 11/11 1730
Hanning, Peder - Diaconus ved Vor Frue Kirke trolov m Anna Cathrina Holst 7/2 1736
Hartman(d), Ingebor Olsdatter trolov m Jacob Nilsøn Norbech 11/5 1740
Hartman, John Olsen trolov m Inger Ols Datter Tangen 15/5 1733 - cop 3/9 1733
Hartman, Ole Nilsen - Skomager - cav 4/6 1731
Hartmand, Hanss - cav 15/5 1733
Hassel, Rasmus Johansen - cav 22/4 1730
Hedemand, Jens Joensen - cav 1/12 1734
Hein, Iver Jensen og Gaalau Jonsdtr 29/6 1730
Helkan, Marthe Hendrichs Datter trolov m Hans Michelsøn Bernhoft 13/11 1737 - cav: Peter Frost og Jacob Thode
Heller, Goutfred trolov m Kirsten Margret Jensdr Grøn 4/9 1733 - cop 1/10 1733
Helmich, Cornelia cop m Størcher Brønnelsøn 8/5 1738
Herdaling, Ragnel Pedersdr cop m Ole Andersøn 23/1 1736
Hille, Thoer Nielsen - cav 8/1 1732
Hof, Andreas - cav 1/7 1732
Hoff, Christen trolov m Marite (Martha) Christophers Datter (Knudsdatter) Trædall 20/9 1735 - cop 18/10 1735
Hoff, Simen - cav 27/1 1735
Holm, Hendrik Hansøn trolov m Enchen Anna Anders Datter Møller 6/11 1737 - cop 24/4 1738
Holst, Ane Cathrina og Christian Schioldager 17/5 1730
Holst, Anna Cathrina trolov med Peder Hanning 7/2 1736
Holst, Claus Arentzen cop m Inger Ellevsdr Wang 16/1 1738
Holst, Lorentz Marcusen - cav 19/9 1730
Holst, Søren trolov m Ellen Catharina Kielstrup 11/12 1739
Holte, Peder Larsen og Ahleta Margrethe Kemler 8/7 1730
Horstman, Nicolay - cav 4/9 1733
Houg / Hou, Smedsvend Ole Erichsøn trolov m Berethe Bentz Datter Nordgaard 7/9 1736 - cop 11/10 1736
Howert, E - cav 29/1 1734
Hvidhammer, Enkemand Ole Pedersen trolov m Anne(a) Pedersdr 5/2 1735 - cop 24/3 1735
Hvidt, hr. Cameraad Just - og Abel Margrethe Jonasdtr Angel 12/12 1730
Hübe, Jens Hansøn trolov m Mette Catharina Lind 24/9 1733 - Jens Lind caverer.
Høyer, Svend Giertsen - cav 12/1 1736
Høyer, Svend Giertsøn trolov m Karen Larsdr Blix 22/1 1739
Irgens, Velærværdige hr. Johannes Irgens Pastor udi Surendal trolov m Jfrue Lovise Kortholt 7/1 1730
Jelstrup, Hans David Thomasaen og Birgitte Elisabeth Kemler 12/9 1730
Juel, Ingeborg Anna trolov m Ludvig Brik(?) 13/8 1739
Juul, Enchen Anna Carls Datter trolov m Soldat Eschild Taraldsøn 30/8 1740
Juul, Peder - cav 16/4 1734
Kahtenkamp, Joh: - cav 15/3 1736
Kemler, Ahleta Margrethe og Peder Holte 8/7 1730
Kemler, Birgitte Elisabeth og Hans D. T. Jelstrup 12/9 1730
Kemler, Morten cav 8/7 og 12/9 1730
Kempe, Oluf - cav 16/11 1733
Kenapel, Monsr Hans Jacobsøn trolov m Enchen Elisabeth Ismaels Datter 12/2 1734 - cop 18/3 1734
Kielstrup, Ellen Catharina trolov m Søren Holst 11/12 1739
Kielstrøm, Peter trol m Ane Martha Anders Datter 8/5 1734
Kiønemand / Køneman, Hendrik - Mester S.. trolov m Anna Kierstine Amund Stødtis (Støt) 4/6 1737 - cop 11/7
Kiøstad. Enche Ane Olsdr cop m Christen Søentzøn Steen 21/10 1738
Klingenberg, Johannes, Regimentsquartermster - cav 7/1 1730
Klingenhoft, Skomager Ole Jacobsøn trolov m Enchen Anna Johans Datter 29/4 1740
Klocher, Arent - cav 4/1 1731
Koch / Kok, Malena Anders Datter trolov m Christian Pedersen Lund 5/1 1733 - cop 17/6 1734
Kok, Berite Andersdr cop m Ole Erichsen 30/12 1732
Kortholt, Jfrue Lovise trolov m Johannes Irgens 7/1 1730
Kosberg, Anna Joens Datter trolov m Erich Larsøn Krop 16/9 1738
Krenchel, Hendrich trolov m Mette Maria Busch 15/3 1736
Krigsmand, A - cav 15/5 1733
Krog, Anna Dorothea og Thomas Bredahl 8/12 1731
Krog, Niels - cav 8/12 1731
Krop, Erich Larsøn trolov m Anna Joens Datter Kosberg 16/9 1738
Kroppe, Peter trolov m Karen Krul 13/7 1734
Krul, Karen trolov m Peter Kroppe 13/7 1734
Krull, Mathias Jessen trolov m Marthe Christophersdr 29/1 1734
Kruse, Enchemand Jacob Larsøn cop m Lisbet Joensdr Birk 5/2 1739
Kruse, Maria trolovet m Daniel Nicolaisen Pristrop 5/3 1734
Kvithammer, Ole Pedersøn - cav 19/7 1738
Kaas, G. H. - cav 4/6 1737
Leeren, Jacob Frantsen trolov m Anna Peders Datter 27/2 1739
Leeraas, Soldaten Erich Larsen trolov m Sollau Halvors Datter 29/5 1733
Lehman, Jørgen Guldsmed trlov m Johanna Lars Datter Bie 17/6 1738
Lein, Ingeborg Arentsdr cop m Anders Andersøn Røst 14710 1738
Lemcke, Johan - cav 23/10 1734
Lemke, Knerke trolov m Andreas Schlippenbach 10/4 1739
Leth, Johanna Hans Datter trolov m Hans Zelius 25/11 1739
Lie, Anders Andersen og Marita Joensdatter 8/1 1732
Lien, Soldaten Christopher Christensøn trolov m Magnild Ols Datter 8/6 1733
Limbech, Peter Hansen cop m Ane Joens Datter 17/5 1734
Lind, Alexander - cav 30/10 1732
Lind, Birthe Mortens Datter trol m Hendrik Jacobsøn 10/5 1737
Lind, Fredrich - cav 21/4 1736
Lind, Jens - cav 15/5 1733
Lind, Mette Catharina trolov m Jens Hansøn Hübe 24/9 1733 - Jens Lind caverer
Lind, Stephen Olsen trolov m Maria Eva Elizabeth Lamborts Datter Schrøder 18/2 1733 - cop 23/4 1733
Lingaard, Niels Wichtman - cav 6/4 1732
Lund Peder - diac. T. Cathedr: - cav 7/1 1730
Lund, Christian Pedersen trolov m Malena Anders Datter Kok 5/1 1733
Lund, Maren Anfinds Datter trolov m Niels Jonsøn Berg 12/10 1739
Lyche, Hans Joensøn cop m Berit Pedersdr 16/10 1738
Lyche, Niels Joensen cop m Kirsten Pedersdr Sindberg 7/7 1733
Lysholm, Hans Nissen trolov m Maria Mantzin 15/1 1738
Læmel, Jørgen - cav 29/1 1734
Mantzin, Maria trolovet m Hans Nissen Lysholm - cav: Johan Mantzin 15/1 1738
Manzin, Maria Jacobsdatter trolov m Niels Olsøn Mæster Skomager 14/5 1739 - cop 12/6 1739
Meijer, Anna Catherina Georgs trolov m Nicolaus Nicolai Dieterich 13/6 1733 - cop 2/8 1733
Meisner, Maria Clausdatter cop m Soldat ole Olsøn Raanæss 30/8 1740
Mejer, Edvard - Auditeur - cav 19/5 1730
Melbye, Landsoldat Elling Thoresen og Boel Halvarsdr 13/2 1731
Messel, Jonas Andersen og Rannie Andersdatter 10/1 1732
Moe, Landsoldat Sivert Arentsen trolov m Karen Lars Datter 2/9 1737
Moerup, Anna trolov m Erich Berg 16/8 1736
Molde, Enche Ane Hendrichdr cop m Halsteen Olsøn 20/11 1738
Molde, Hans Olssøn - cav 17/11 1730
Molderop, Knud - cav 24/7 1734
Moltzou, Thinchen Catharina trolovet m Søren Sørup 5/6 1736
Mordal, Paul Knudsen cop m Gunnel Olsdr Mordal 10/2 1733
Moss, Matros Niels Larsøn cop m Kirsten Mortensdtr Roede 11/2 1738
Munch, Johan - Corporal - cav 24/3 1730
Musicant, Jens Michelsen og Maren Erichsdtr 21/9 1730
Musling, Berit Margrethe og Alexander Hamond 11/11 1730
Møller, Anna Anders Datter trolov m Handrik Hansøn Holm 6/11 1737 - cop 24/4 1738
Møller, Didrich - cav 16/2 1731
Møller, Enche Susanna Andersdr cop m Jacob Abrahamsøn Trolhoff 21/10 1738
Møller, Harder - cav 10/1 1732
Mølman, Anna og Uldrich C. Tønder 13/11 1731
Mølman, Thomas - cav 13/11 1731
Mørck, Jens - cav 12/1 1734
Mørk, Jens - cav 16/1 1731
Nissen, Claes - cav 11711 1730
Nissen, Niels Hansøn - cav 8/9 1731
Norbech, Jacob Nilsøn trolov m Ingebor Olsdatter Hartman(d) 11/5 1740
Norby, Peter - Sergeant - cav 23/1 1731
Nordfiord, Peder Iversøn trolov m Enchen Guru Ols Datter 15/5 1733
Nordgaard, Berethe Bentz Datter trolov m Ole Erichsøn Houg 7/9 1736 - cop 11/10 1736
Normand, Joen - cav 27/4 1733
Normand, Joen trolov m Walborg Margretha Wissing 26/10 1732 - cop 26/11 1732
Ovenberg, Inger trolov m Johan Zachariasøn Ramberg 21/11 1737
Ovid, Peder Pedersøn trol m Berite Joens Datter Fandin 1/12 1734
Parelii, Enken Anna Sophia afgagne Ole Olsen Kiørers - trolov m Ole Arntzen Sk.. 8/5 1737
Piill, Anna trolovet med Paul Christian Schrøder 23/11 1738
Piper, Mester Skomager Jørgen - trolov m Kirsten Maria Rambek 28/10 1734 - RamBERG caverer
Pristrop, Daniel Nicolaisen trolov m Maria Kruse 5/3 1734 - Jens Lind caverer
Prøsch, Gerhard Carl - cav 8/5 1737
Quale, Andreas trolov m Johanna Catharina Meintz(ien?) 20/3 1736 - cav: Peter Quale og Th. Friis
Quale, Peter - cav 20/3 1736
Rambek, Kirsten Maria trolov m Jørgen Piper 28/10 1734
Ramberg, Johan Zachariasøn trolovet m Inger Ovenberg 21/11 1737
Rasch, Niels - Slagter - cav 15/9 1730
Refelt, Johan Christopher trolov m Johanna Andreas Datter Friis 14/4 1733 - cop 20/5 1733
Reimers, Jens Jacob - cav 26/10 1732
Reitan, Soldat Ole Tomasøn trolov m Maren Anders datter 19/6 1738
Reütz, Hans Jørgen trolov m Angnetha Cesilia Foss 20/8 1734
Rhode, Helena Lars Datter - cop med Ole Ingebrichtsen Eggen 24/7 1732
Rhønbech, Doret Catharina Ingebrigtsdr cop m Rasmus Olsen Slange 9/11 1734
Ring, Arentz - Tambour - trolov m Ingebor Caspers Datter 21/4 1736
Ring, Tambour Arent Hansen trolov m Johanna Jacobs Datter 9/6 1734 - cop 20/11 1734
Roche, Ole Johansen - cav 21/11 1730
Rodtgyter, Erich - cav 7/8 1732
Roede, Kirsten Mortensdtr cop m Niels Larsøn Moss 11/2 1738
Rohde(?), Hans Hinrich - cav 15/5 1733
Rosberg, Jørgen Andersen cop m Ane Olsdr 16/11 1734
Rosenvinge, Peter Kosbøl trolov m Mille Maria Friis 23/9 1733
Rosted, Peter - cav 17/5 1730
Ryning, Christian - cav 28/10 1734
Røst, Anders Andersøn cop m Ingeborg Arentsdr Lein 14/10 1738
Schanke, Sergiant Johan trolov m Malena Ingebrigtsdatter Lind 16/8 1736 - cop 4/9 1736
Schielderup, Anna Pedersdr cop m Ole Olsøn Wangberg 12/11 1739
Schieldrup / Skieldrup, Enchen Clara trolov m Lieutnant Lars Mortensøn Sønderup 6/8 1737
Schieldrup, Karen Johansdatter trolov m Peder Borch 15/2 1730
Schioldager, Christian - Paruqmager og Ane Cathrina Holst 17/5 1730
Schlippenbach, Andreas trolov m Knerke Lemke 10/4 1739
Schrøder, Lieutnant Paul Christian trolov m Anna Piill 23/1 1738
Schrøder, Maria Eva Elizabeth Lamborts Datter trolov m Stephen Olsen Lind 18/2 1733 - cop 23/4 1733
Schrøder, Skipper Johan trolov m Anna Christina Niels Datter Hille 1/4 1734 - cop 25/8 1734
Schulds, Inger Ingebrigtsdatter cop m Steen Christian 29/10 1733
Schultz, Abraham (Adam) fød i Langenow i Bøhmen trolov m Ingebor Poulsdr 15/1 1735 - cav: Johan Henrich Schultz - cop 19/4 1735
Schøller, hr. CancellieRaad Stie Tonsberg - og Jomfrue Elisabeth Albertsdtr Angel 9/3 1731
Schaaning, Hans Thomassøn og Rebecca Urby 16/1 1732
Selsbak, Sivert Pedersøn - Corporal ved Dragonerne - cav 19/6 1738
Sindberg, Kirsten Pedersdr cop m Niels Joensen Lyche 7/7 1733
Skipper Anders Stensen - cav 26/6 1731
Skow / Schoug, Jørgen Sivertsen trolov m Lucretia Borchgrevinch 10/3 1738 - cop 24/7 1738
Slange, Rasmus Olsen cop m Doreth Catharina Ingebrigtsdr Rhønbech 9/11 1734
Slangerup, Kirsten trolov m Niels Hammer 21/9 1732 - cop 30/10 1732
Smed, Lars - cav 7/8 1732
Smideknegt, Anna trolov m Lars Nicolaisøn 12/6 1733
Smit, Under Constabel Niels Smit cop m Marite Andersdatter 24/1 1737
Sodeman, Marcus trolov m Birgite Tausen 18/11 1733
Sommer, Anna Sl: Jens Hammers trolov m Hans Hagerup 8/1 1740
Sommer, Jens og Maren Maria Holst 19/9 1730
Steen, Sergiant Christen Sørentzøn cop m Enche Ane Olsdr Kiøstad 21/10 1738
Strøm, Margretha Olufs Datter trolov m Valentin Wegener 5/3 1737
Støre, Niels Christensen cop m Martha Ellevsdr Wang 5/2 1733
Støt - Anna Kierstine Amund Stødtis (Støt) trolov 4/6 1737 - cop 11/7 m Kiønemand/Køneman, Hendrik Mester S..
Susemell, Jochum trolov m Kirsten Dines Datter 15/4 1739
Svaboe, Ole Andersøn - cav 11/10 1731
Svarver Hans Danielsen - cav 11/11 1731
Sverdrup, Elisabeth Bergitta trolov m Benjamin Volquartz 23/9 1732
Sysler, Hans Jørgen Hansen cop m Sirj Erichsdr Glad 29/12 1733
Sørup, Søren trolov m Thinchen Catharina Moltzou 5/6 1736
Tangen, Inger Ols Datter trolov m John Olsen Hartman 15/5 1733
Tausan, Jens trolov m Elisabeth Thode 27/5 1739
Tausen, Birgite trolov m Marcus Sodeman 18/11 1733
Testrop, Erich - cav 3/2 1735
Testrop, Maria Elisabeth trolov m Ole Bruun 3/2 1735
Thode, Elisabeth trolov m Hans Uldrich Burchard 13/10 1735
Thode, Elisabeth trolov m Jens Tausan 27/ 5 1739
Thode, Jacob - caverer for Peter Frost og Catharina Krog 19/1 1734
Tisløw, Hans og Abel Margretha Angel 8/3 1731
Trolhoff, Jacob Abrahamsøn cop m Enche Susanna Andersdr Møller 21/10 1738
Turman, Lauritz - cav 16/1 1732
Tønder, Stiftsamptschriver Uldrich Christian - og Anna Mølman 13/11 1731
Tønder, Velbyrdige Capitaine Hendrik trolov m Karen Volquartz 1/5 1737
Urvald, Maren trolov m Frantz Hammer 13/2 1737
Utby, Rebecca og Hans T. Schaaning 16/1 1732
Valset, Biørn - cav 1/7 1732
Volquartz, Benjamin trolov m Elisabeth Bergitta Sverdrup 23/9 1732
Volquartz, Karen trolov m Hendrik Tønder 1/5 1737
Walman, Jens Erichsen - cav 9/8 1737
Walman, Margretha Jens Datter trolov m Monsr Jens Pederssøn Reede(?) 9/8 1737 - cav: Jens Erichsen Walman og Hendrich E. Walnum
Walnum, Hendrich E. - cav 9/8 1737
Wang, Inger Ellevsdr cop m Claus Arentzen Holst 16/1 1738
Wang, Martha Ellevsdr cop m Niels Christensen Støre 5/2 1733
Wangberg, Ole Olsøn cop m Anna Pedersdr Schielderup 12/11 1739
Wegener, Valentin - cav 20/12 1731
Wegener, Valentin trolov m Margretha Olufs Datter Strøm 5/3 1737
Welvang, Ole Pedersøn - Underofficer - cav 19/6 1738
Werdahl, Matros John Pedersøn trolov m Magdalena Gabrielsdr Dreyer 29/12 1740
Wessel, William - cav 20/12 1731
White, T - cav 18/11 1733
Whitt, Torsten - cav 8/3 1731
Wilster, Capitaine Ulric Fridric von - trolov m Margreta Maria Emahusen 14/9 1737
Winter, Christen Jeppesøn cop m Cathrina Pedersdr. 18/9 1738
Wissing, Søfren - cav 10/10 1730
Wissing, Walborg Margretha trolov m Joen Normand 26/10 1732 - cop 26/11 1732
Withammer, Peder Olsen og Anna Jansdatter Falck cop 26/2 1732
Withammer, Peder Olsen og Anna Jansdatter trolovet 8/1 1732
Witte, Peter trolov m Karen Dahl 25/7 1736
Zelius, Hans trolov m Johanna Hans Datter Leth 25/11 1739
Zeterberg, Oluf Andersen trolov m Ingebor Olufs Datter 7/8 1732
Øren, Ole Erichsen trolov m Berete Anders Datter 3/8 1732
Øren, Ole Jonsen - Sergeant - cav 29/6 1730
Øye, Lars - Lieutnant - cav 19/5 1730
Aagaard, Albrigt - cav 25/10 1740
Aalset=Oune, Soldat Lars …sen, cop med Ingebor Erichs Datter 28/6 1732

tirsdag 27. november 2007

Døpte Trondheim Domkirke 1702 - 1703 - 1704

Etter alfabetet...


Abilgaard, Beritte Maria Jensdatter døpt 24/8 1702
Abilgaard, Hr. Lieutnant - fadder 12/10 1702
Abilgaard, Hr. Lieutnant - hans Kone er fadder 2/8 1703

Abilgaard, Hr. Lieutnant Jens - døper Beritte Maria 24/8 1702. M: Hellebaar Bugge. Faddere: Fru Commerci Raad Schiøller. Jomfru Elen Schiøller. Margreta Christine Brix. Hr. Obrste Bruun. Hr. Obrste l: von Osten. Hr, Capitain Holch.

Abilgaard, Lieutnant - fadder 16/10 1704
Abilgaard, Lieutnant - fadder 18/3 1704
Abilgaard, Lieutnant - fadder 20/9 1703

Abilgaard, Lieutnant - fadder 24/12 1703

Abilgaard, Lieutnant - fadder 4/5 1703

Abilgaard, Lieutnant - hans Kieriste fadder 14/5 1704
Abo, Lorents fra Amsterdam - fadder 18/9 1703

Ahn, Hr. Stifts Amptmand von - fadder 26/4 1703

Ahn, Hr. Stifts Amptsmann von - fadder 20/8 1703

Ahn, Hr. StiftsAmptmand von - fadder 23/8 1704
Ahn, Hr. Stihft Amptmand von - fadder 25/8 1704
Ahn, Stifts Amptmand von - fadder 12/4 1704
Ahnen, Hr. Stift Amptmand von - fadder 9/12 1702
Aldrup - hans Kieriste Else fadder 30/11 1702
Allands, Kirstine Nilsdatter døper Maria 11/9 1704
Anche, Ane - fadder 16/9 1704
Angel - Hr. Canceli Raad Angels Frue - fadder 25/8 1704
Angel -Juditha Sal: Marchusen Angel - fadder 30/10 1704
Angel, Abel - fadder 19/2 1704
Angel, Abel Margreta - fadder 10/2 1704
Angel, Abel Margreta - fadder 11/4 1703

Angel, Abel Margreta - fadder 6/3 1703 for barnet til Martinus Lind og Ane Maria Drejer.
Angel, Ane Catharina - gudmor 11/4 1703

Angel, Ane Catharina gudmor 6/3 1703 for barnet til Martinus Lind og Ane Maria Drejer.
Angel, Ane Cathrina - fadder 22/9 1704
Angel, Ane Cathrina var fadder 8/4 1702
Angel, Hr, Canceli Raad Albert - fadder 23/8 1704
Angel, Hr, Præsident - fadder 8/7 1704
Angel, Hr. Assistentz Raad - fadder 20/8 1703

Angel, Hr. Assistentz Raad - fadder 22/7 1704
Angel, Hr. Assistentz Raad - fadder 26/7 1703

Angel, Hr. Assistentz Raad - hans Sara fadder 23/11 1702
Angel, Hr. Assistentz Raad A: - er fadder 2/10 1702
Angel, Hr. Präsident Albert - døper et barn uten navn 29/5 1702. M: Sara Hamond. Faddere: Maren Lorentz Angels. Rebeccha Angel. Hr. Assessor Jens Hansen. Sr. Jochum Mantzin.

Angel, Judith Marchusdatter døper Maren 30/10 1704
Angel, Judith Marchusdatter og Johan Christopher Urvaldt døper Christopher 18/9 1703

Angel, Juditha Marchusdatter - fadder 20/12 1703

Angel, Lorents - hans Maren er fadder 18/9 1703

Angel, Lorentz - fadder 20/12 1703

Angel, Lorentz - fadder 21/4 1704
Angel, Lorentz - fadder 22/9 1704
Angel, Lorentz - hans Maren fadder 29/5 1702
Angel, Lorentz - hans Maren var fadder 8/4 1702.
Angel, Lorentz - Vejer - fadder 21/2 1704
Angel, Lorentz Jacobsøn - hans Maren fadder 23/11 1702
Angel, Madame Ane Catrina døper Jacob 2/10 1702. F: Jacob Hersleb
Angel, Mad'moisell Maria Marchusdatter - fadder 23/9 1704
Angel, Madmoiselle Rebeccha - fadder 15/8 1703

Angel, Maren Clausdtr døper Alhied Margreta 30/10 1702. F: Iver Friis.
Angel, Monsr Lorentz - var fadder 14/8 1703 for barnet til Petter Sylo og Beritte Maria von Vesten

Angel, Monsr. Lorentz - fadder 2/10 1702
Angel, Præsident - er fadder 3/6 1704
Angel, Præsident var fadder 8/4 1702
Angel, Rebeccha - fadder 23/11 1702
Angel, Rebeccha - fadder 5/6 1703

Angel, Rebeccha fadder 29/5 1702
Angel, Sr. Lorentz - hans Maren var fadder 29/6 1702
Angel, Sr. Lorentz - Vejer - fadder 10/2 1704
Angel, Sr. Lorentz Lorentzen - fadder 15/8 1703

Angel, Vejeren Lorentz - fadder 30/10 1704
Apotechers, Inger - fadder 14/8 1703 for barnet til Petter Sylo og Beritte Maria von Vesten
Apotechersvend, Jens - fadder 10/4 1704
Arbeidsmand, Ole Olssøn - døper Ole 19/2 1704
Archelimester, Joen - døper Jonas 16/10 1704
Archelimester, Peder Christophersøn - fadder 2/9 1702
Assessor Jens Hansen - er fadder 30/10 1704
Assessor Jens Hansen - fadder 17/12 1703

Assessor Jens Hansen - fadder 26/8 1704
Assessor Jens Hansen - hans Karen var fadder 4/9 1703

Bachlandet - Dordj Joes Nils[sen] p[å] Bachl:[andet] - fadder 19/4 1704
Bager - Inger Jørgen Bagers - fadder 28/5 1704
Bager, Christian - hans kone Siri fadder 12/8 1702
Bager, Daniel - hans Kieriste (kjereste) er fadder 15/9 1702
Bager, Iver - fadder 15/9 1704
Bager, Matz - Ribor hans datter - fadder 16/1 1704
Bager, Rasmus - fadder 11/9 1704
Balsløw, StychJuncher Hans - fadder 17/7 1704
Balsløw, StøchJuncher - hans K: var fadder 18/3 1704
Balsløw, SychJuncher H: - fadder 23/6 1704
Barcher, Morten Joensøn - fadder 1/3 1703

Bech - Cathrina Fredrich Bechis - fadder 8/7 1704
Berg, Lars Olsen - Smed - døper Poel 2/6 1704
Bernhof, Margret - døper Peder 30/3 1702. F: Adrian Bogart.
Bernhof, Margreta og Adrian Bogard døper Ole 18/12 1703

Bi, Johanna - fadder 20/4 1702
Biering, Ane Arnsdatter - fadder 14/5 1703

Birch, Controleur - fadder 14/2 1704
Birch, Holger - Controleur - fadder 15/8 1703

Birch, Holger - døper Beate Chirstina 23/8 1704
Birch, Holger - fadder 18/9 1703

Birch, Holger - hans Kieriste fadder 18/8 1703

Birch, Holger - hans Madamme, var fadder 14/8 1703 for barnet til Petter Sylo og Beritte Maria von Vesten

Birch, Holger - hans Madamme, var fadder 14/8 1703 for barnet til Petter Sylo og Beritte Maria von Vesten

Birch, Madame - fadder 17/12 1703

Blechmager, Johan - hans Kone fadder 5/12 1703

Blichmageren fadder 6/10 1702
Blix, Peder - fadder 12/8 1702
Blix, Peder - fadder 14/12 1702
Blix, Peder - fadder 20/6 1703

Blix, Peder - fadder 27/4 1702
Blix, Peder - fadder 5/12 1703

Blix, Peder - fadder 6/10 1702
Blix, Peder Monsen - fadder 22/5 1702
Bogard, Adrian - Guldsmed - og Margreta Bernhof døper Ole 18/12 1703

Bogart, Adrian døper Peder 30/3 1702. M: Margret Bernhof. Faddere bl.a.: Maren Borgemester Roals. Ane Elisabeth Svend Buskis. Hendrich Bruun visiterer. Povel Melhorn.

Bogart, Peder Adriansen døpt 30/3 1702
Bondgaard, Siul - fadder 18/1 1703

Bonsach, Henrich Giertsøn døpt 26/4 1703

Bonsach, Hr. Mag: Giert - fadder 22/1 1703

Bonsach, Lisbet Dorethea Giertsdatter - døpt 8/7 1704

Bonsach, Mag: Giert - døper Henrich 26/4 1703. M: Sidsel Hornemand. Faddere: Stinchen Hornemann Jacob Stolchens. Maria Bastian Krenchels. Hr. Stifts Amptmand von Ahn. Henrich Hornemand. Raadmd Hans Horneman. Andreas Højer gift med Hornemans Datter.

Bonsach, Mag: Giert - fadder 18/11 1704
Bonsach, Mag: Giert - fadder 18/12 1703

Bonsach, Mag: Giert - fadder 22/5 1704
Bonsach, Mag: Giert - var prest i Domkirken i 1702
Bonsach, Mag: Giert og Sidzel Hornemand døper Lisbet Dorethea 8/7 1704
Borch, Ane - gift m Petter Schlippenbach døper Engel 2/8 1703

Borch, Mag: Anders - fadder 20/8 1703

Borch, Mag: Anders - fadder 3/7 1703

Borchm:, Mag: - Gunnil som -?- fadder 21/5 1703

Borchm:[an], Sal: Mag: - hans Karen er fadder 12/4 1704
Borchman, Sal: Mag: - hans datter Karen var fadder 17/12 1703

Borchmand - Mad'moisella Karen Borchmands - fadder 22/7 1704
Borchmand, Alet Helena - fadder 16/6 1704
Borchmand, Martha - fadder 22/9 1704
Borchmand, sal: Mag: - hans Karen er fadder 2/10 1702
Borchmand, Sal: Mag: - hans Karen var fadder 4/1 1703

Brandstuen, Erich - hans Marit var fadder 23/8 1703

Brix, Madame Sal: Præsident - fadder 20/8 1703

Brix, Margreta Christine - fadder 24/8 1702
Brix, Sal: Præsident - hans Datter er fadder 15/5 1704
Broch, Daniel Pedersen - fadder 29/10 1704
Brunbas, Monsr. - fadder 10/4 1704
Brunbas, Monsr. - fadder 22/5 1704
Brunbas, Monsr. - fadder 31/5 1703. Brunbas kjøbmd boed i Anthoni Kathenkamps gd

Brunbas, Monsr. - fadder 8/5 1702
Brund, Knud - fadder 9/4 1702
Bruroch, Cathrina - fadder 3/6 1704
Bruroch, Ingeboer - fadder 21/8 1702
Bruroch, Joen Sergiant - fadder 26/8 1704
Bruun, Beritte Nilsdatter og Nicolaj Lammel døper Lauritz Brønlund 10/2 1704
Bruun, Hendrich visiterer - er fadder 30/3 1702
Bruun, Hr. Obrste - fadder 24/8 1702
Bruun, Hr. Obste - fadder 25/8 1704
Bruun, Knud - fadder 26/10 1702
Bruun, Knud - fadder 29/11 1704
Bruun, Obrste - begge hans Jomfruer faddere 30/9 1702
Bruun, Torsten Olsøn - fadder 15/5 1703

Brygmand - Sara Sal: Brygmands - fadder 20/12 1704
Brygmand, Monsr. Alexander - fadder 20/12 1704
Brygmand, Sara - gift med Thomas Hamond, døper Hilchen 27/6 1703.

Brygmand, Sara Umfredsdatter døper Henrich 20/12 1704
Brynning, Birgitta Hermandsdr døpt 6/10 1702
Brynning, Hermand Janss(?) - døper Birgitta 6/10 1702. M: Else Hess.
Buch - Cathrina Fred: Buchis - fadder 2/8 1704
Buch - Monsr. Buchis Kieriste er fadder 30/10 1704
Bugge, Hellebaar - døper Beritte Maria 24/8 1702. F: Jens Abilgaard.
Buntmager, Peder - fadder 18/12 1704
Busch - Ane Elisabeth Svend Buschis - fadder 25/8 1704
Busch, Svend - fadder 29/11 1704
Busch, Svend - hans Ane Elisabeth - fadder 11/9 1704
Busch, Svend - hans K - fadder 16/1 1704
Busk, Svend - hans Ane Elisabeth er fadder 30/3 1702
Busk, Svend - hans Ane Lisbeth er fadder 22/8 1702
Byssemager, Arn - fadder 23/9 1704
BytingSchrifver, Niels Thomesøn - fadder 16/9 1703

Castensen, Ebbe - hans Ane fadder 22/1 1703

Castensen, Henrik - fadder 20/12 1703

Colding, Karen Jensdatter - fadder 26/8 1704
Colling, Mad'moisella Karen - fadder 11/9 1704
Const: (abel), Petter Pedersen - fadder 26/5 1703

Const:[abel] Gunder Andersøn døper Petter 23/6 1704
Constabel, Siul Michelsen døper Michel 2/9 1702
Consumptions Schrifver Jørgen - fadder 22/11 1704
Crantz, Hr. Petter - fadder 27/4 1702
Cruse, Major Christian Ulrik fadder 9/12 1702
Dass, Anders - Studiosus - fadder 5/6 1703

Davidsen, Sr. Tommis - fadder 14/2 1704
Dos, Elisabeth og Petter Walmand søper Rebeccha 8/1 1704
Drejer, Ane Catherina døper Maren 10/6 1702. F: Peder I. Pyerychmager.
Drejer, Ane Catherina Pedersdatter Drejer og Peder Isachsen døper Beritte 10/5 1704
Drejer, Ane Maria og Martin Lind døper Christian 19/6 1704
Drejer, Ane Maria. Barn døpt 6/3 1703 Ane Maria. F: Martinus Lind.
Drejer, Catharina - fadder 19/6 1704
Drejer, Erich - fadder 26/8 1704
Drejer, Jens - fadder for Jens Lind 16/3 1702. M: Ane Maria Drejer
Drejer, Jomfru Helonora Sophia fadder 19/4 1702
Drejer, Maria - fadder 10/6 1702
Drejer, Nils - fadder 15/9 1702
Drejer, P. General Weje Mester(?) - fadder 8/5 1702
Felbereder, Jacob Castensen - fadder 3/5 1704
Friis, Christopher - fadder 30/10 1702
Friis, Cristopher - Studiosus - fadder 29/7 1702
Friis, Ida Hansdatter - fadder 10/6 1702

Friis, Iver Johansøn døper Alhied Margreta 30/10 1702. M: Maren Clausdtr Angel. Faddere: Madamme Catrina Sr. Hans Ulriik. Juditha Sr. Johan Urvalds. Mademoiselle Ane hagerup. Hans Kembler. Christopher Friis.

Friis, Monsr Thomas - fadder i 1703
Friis, Monsr. Thomas - fadder 4/9 1703

Friis, Morten - Studiosus - fadder 30/9 1702
Friis, Thomas - fadder 18/5 1702
Frost - Sal: Christian Frostis datter - fadder 30/10 1704
Frost, Mad'moiselle Abele - fadder 23/8 1704

Gartner, Christian - fadder 29/8 1703

Gartner, Christian - hans Kone fadder 10/4 1704
Gartners, Anna Maria - fadder 8/5 1702
Gierlofsen, Offe - fadder 19/2 1704
Gierlofsen, Sr. Offe - fadder 14/2 1704
Gierløfsøn, Monsr Offe - var fadder 14/8 1703 for barnet til Petter Sylo og Beritte Maria von Vesten

Gierløfsøn, Monsr Offe - var fadder 14/8 1703 for barnet til Petter Sylo og Beritte Maria von Vesten

Gierløfsøn, Offe - "Skriver Karl fik anseelige Midler med Salome, men satte dem til" g.m. Salome Mejer - døper Peder Mejer 20/8 1703.

Glasmager, Anders Pedersen - fadder 17/12 1703

Gram, Karen Larsdatter og Fredrich Nilssøn Grøn døper Lars 16/6 1704
Greve, Hieronymus - fadder des(?) 1703

Græve, Hieronymus - fadder 22/3 1704
Grøn, Fredrich Nilssøn og Karen Larsdatter Gram døper Lars 16/6 1704
Grøn, Giertru Nilsdatter - døper Hilchen 20/3 1703

Grønspan, Sergiant døper Ingeboer Margreta 19/12 1702
Graabo, Hr. Capitain - hans datter fadder 14/5 1704
Guldsmed Lars Arentzen - fadder 16/1 1704
Guldsmed, Adrian - fadder 25/8 1702
Guldsmed, Lars Arentzøn - fadder 9/4 1702
Guldsmed, Lars Arentzøn "ogsaa Bedemand boede i Secretair Nissens gd" - fadder 18/8 1703

Guldsmed, Søren - fadder 30/11 1704
Guldsmed, Søren Joensøn - fadder 15/9 1702
Guldsmedsvend Peder Nilsøn - fadder 25/8 1702
Gullsmed Lars Arentzen var fadder 12/2 1704
Hach, Obdste Lieutnant - hans Jomfru er fadder 15/5 1704
Hagerup, Mademoiselle Ane - fadder 30/10 1702
Hagerup, Ricchert - fadder 16/1 1703

Hagerup, Richer - hos Byfogden - fadder 21/11(?) 1702
Hagerup, Richert - fadder 31/1 1704
Hamond - Willum Hamonds Kieriste - fadder 30/10 1704
Hamond, Henrich Thomassen - døpt 20/12 1704
Hamond, Johan - hans Sophia er fadder 27/6 1703

Hamond, Lydia døper Maria 23/11 1702. F: Joachim Mantzini
Hamond, Madame Abel Margreta - fadder 7/4 1703

Hamond, Sara døper barn uten navn 29/5 1702. F: Albert Angel.
Hamond, Sen: Thomas - og Sara Umfredsdatter Brygmand døper Henrich 20/12 1704

Hamond, Thomas - gift med Sara Brygmand, døper Hilchen 27/6 1703. Faddere: Mille sal: Svend Høyers. Sopia Johan Hamonds (broder til Thomas). Geschen(?) Brygmands. Sr Henrich Hornemand. Sr. Johan Mølmand.

Hamond, Willum - fadder 21/2 1704
Hamond, Willum - fadder 5/6 1703

Hamond, Willum - hans Abel Margarete er fadder 2/10 1702
Hamond, Willum - hans Kone - fadder 27/12 1703

Handtl, Hans Jensøn - døper Jens 12/10 1702
Handtl:, Gulbrand Larsøn - døper Karen 2/8 1703

Hansen, Assessor Jens - fadder 29/5 1702
Hartmand, Hans - Corporal - fadder 16/11 1702
Hatten, Jomfru von - fadder 20/9 1704
Hatten, Jomfru von - fadder 30/9 1702
Hatten, Jomfru von - var fadder 26/7 1703

Hejer, Mad'moisella Ane Hejer - fadder 2/8 1704
Helm, Nicolaj von - fadder 22/8 1702
Hempel, Johan Christopher - døper Andreas 19/1 1704
Hersleb - Lars t. Monsr. Hersleb - fadder 12/2 1704
Hersleb - Madam Ane Cathrina Herslebs - fadder 22/7 1704
Hersleb, Hr. Forvalter Jacob - fadder 16/6 1704

Hersleb, Jacob døper Jacob 2/10 1702. M: Madame Ane Catrina Angel. Faddere: Karen sal: Mag: Borchmands. Abel Margarete Willum Hamonds. Hr. Assistentz Raad A: Angel. Mag: Peder Lund. Monsr. Lorentz Angel.

Hersleb, Jacob Jacobsøn døpt 2/10 1702. M: Ane Catrina Angel.
Hersleb, Mag: Christopher - fadder 22/7 1704
Herslev, Hr. Proviantforvalter - fadder 21/2 1704
Herslev, Monsr. - fadder 4/5 1703

Herslev, Monsr. - hans Kiereste fadder 17/12

Herslev, Monsr. - hans Kieriste - fadder 27/12 1703

Herslev, Monsr. - hans Kieriste er fadder 3/7 1703

Herslew - Anna Cathrina Herslews - fadder 18/11 1704
Herslew, Hr. Proviantforvalter - fadder 10/2 1704
Herslew, Lars t: Monsr - fadder 23/6 1704
Herslew, Monsr. Jacob - fadder 3/6 1704
Hess, Else - døper Birgitta 6/10 1702. F: Hermand Brynning
Hess, Mette - fadder 22/11 1704
Hielm, Morten Hansen - døper Otte 14/2 1704
Hiort, Lieutnant - fadder 17/7 1704
Hiort, Lieutnant - fadder 23/6 1704
Hiort, Lieutnant - hans Datter var fadder 18/3 1704
Hiort, Lieutnant - hans Kone fadder 24/12 1703

Hiort, Lieutnant Hiortis datter - fadder 16/10 1704
Hiort, Lieutnant Hiortis Kone - fadder 16/10 1704
Hitteren - Jørgen Clausen fra Hitteren - fadder 19/2 1704
Hoff - Beritte Mag: Hoffis er fadder 19/2 1704
Hoff, Mag: Simon - fadder 22/8 1702
Hoff, Mag: Simon - fadder 23/10 1702
Hoff, Mag: Simon - fadder 30/9 1702
Hoff, Mag: Simon - fadder 4/9 1703

Hoff, Mag: Simon - hans Beritte fadder 18/5 1703

Hoff, Mag: Simon - hans Beritte var fadder 20/9 1704
Hoff, Mag: Simon - hans Kieriste er fadder 3/7 1703

Holch, Capitain - fadder 10/5 1702
Holch, Capitain - fadder 2/5 1702
Holch, Hr, Capitai - fadder 24/8 1702
Holch, Hr. Capitain - fadder 2/8 1703

Holst, Annichen Clausdatter - døper Claus 23/9 1704
Holst, Annichen Clausdatter - g.m. Lorentz Marchusen Holst - døper Claus 15/8 1703

Holst, Claus Lorentzen - døpt 15/8 1703

Holst, Claus Lorentzsen - døpt 23/9 1704
Holst, Lorentz Marchusen - gift med Annichen Clausdatter Holst - døper Claus 15/8 1703

Holst, Lorentz Marchusen og Annichen Clausdatter Holst døper Claus 23/9 1704
Holst, Mad: Lucia Clausdatter - fadder 23/9 1704
Holst, Sr. Lauridtz Pedersen - fadder 23/9 1704
Holt, Sidzele Pedersdatter - fadder 29/8 1703

Holt, Sr. Lauritz - hans Anna Cathrina er fadder 22/5 1704
Homejer, Ane - fadder 4/2 1704
Homle, Erich - fadder [for en baker] 19/6 1704
Hommel, Erich - fadder 11/4 1703

Horneman, Hans - Rådmann - fadder 26/4 1703

Horneman, Sr. Henrik - fadder 22/1 1703.

Hornemand, Elen - fadder 11/4 1703

Hornemand, Elen - fadder 6/3 1703 for barnet til Martinus Lind og Ane Maria Drejer.
Hornemand, Elen - fadder 7/4 1703

Hornemand, Elen Henrichsdatter og Thomas Davidsen Jelstrop - døper Anna 22/5 1704
Hornemand, Henrich - fadder 17/12 1703

Hornemand, Henrich - fadder 22/5 1704
Hornemand, Henrich - fadder 26/4 1703

Hornemand, Henrich - fadder 8/7 1704
Hornemand, Henrich - hans datter er fadder 10/1 1704
Hornemand, Madmoisella Martha - er fadder 22/5 1704
Hornemand, Martha - Pige - er fadder 2/8 1703

Hornemand, Martha Henrichsdatter - fadder 8/7 1704
Hornemand, Sidsel - døper sønnen Henrich Giertsøn Bonsach 26/4 1703

Hornemand, Sidzel døper Lisbet Dorethea 8/7 1704
Hornemand, Sr Henrich - fadder 27/6 1703

Hornemann, Stinchen - Jacob Stolchens (kone) - fadder 26/4 1703

Højer, Andreas "gift med Hornemans datter" - fadder 26/4 1703

Højers, Else Margret (gift Højer) - fadder 8/4 1702.
Høyer, Anders fadder 30/11 1702
Høyer, Andreas - fadder
Høyer, Andreas - fadder 18/5 1702
Høyer, Andreas - fadder 2/8 1703

Høyer, Andreas - fadder 21/3 1702
Høyer, Andreas - fadder 28/10 1704
Høyer, Andreas - hans Datter er fadder 15/5 1704
Høyer, Anna - Pige - fadder 4/9 1703

Høyer, Henrich Olaus Andreassøn - døpt 22/1 1703.

Høyer, Petter - (hans) Boel var fadder i mai 1704
Høyer, Petter - fadder 18/5 1703

Høyer, Petter - fadder 24/7 1702
Høyer, Petter - fadder 4/1 1703

Høyer, Petter - fadder 8/5 1702
Høyer, Petter - hans Bodel er fadder 22/8 1702
Høyer, Petter - hans Boel er fadder 22/5 1704
Høyer, Petter - hans Kieriste fadder 30/11 1702
Høyer, pige Anna fadder sept 1703.
Høyer, sal: Svend - hans datter Mille var fadder 24/7 1702
Høyer, sal: Svend - hans Mille er fadder 27/6 1703

Høyer, Sr. Andreas - døper Henrich Olaus 22/1 1703. M: Madame Else Margreta Olufsd. Faddere: Sr. Henrik Horneman. Hr. Mag: Giert Bonsach. Sr. Sebastian Krenchel. Stinchel Jacob Stolchens. Ane Ebbe Castensens.

Høysager, Byfogden - fadder 22/6 1703

Høysager, Madame Susanna - fadder 23/8 1704
Høysager, Svend - Byfoget og Susanna Dorethea Tynder døper Ulrich Christian 17/12 1703

Ilen, Michel Olsen - døper Anders 30/11 1704
Ilen, Ole Olsen - døper Giertru 24/11 1704
Irgens, Hr. Doctor - fadder 13/12 1702
Jelstrop, Anna Thomasdatter døpt 22/5 1704
Jelstrop, Thomas Davidsen og Elen Henrichsdatter Hornemand - døper Anna 22/5 1704
Juel - Madame Mag: Juels - fadder 18/11 1704
Juel, Hr. Mag: Niels - fadder 10/2 1704
Juel, Mag: Niels - fadder 10/5 1704
Juel, Mag: Niels - fadder 18/12 1703

Juel, Mag: Niels - fadder 27/11 1702
Juel, Mag: Niels - fadder 3/6 1704
Juel, Mag: Niels - fadder 7/4 1703

Juel, Mag: Niels og Christentze Lund døper Raphael 12/4 1704
Juel, Raphael Nielssøn - døpt 12/4 1704
Jul, Mag: Niels - prest i Domkirken 1702
Kangytter, Henrich Johs(?) - fadder 11/9 1704
Kembler - Hans Kemblers datter var fadder 24/6 1704
Kembler, Claus - fadder 20/12 1702
Kembler, Claus - fadder 23/9 1704
Kembler, Claus - hans Wiviche var gudmor 8/5 1702.
Kembler, Hans - fadder 22/7 1704
Kembler, Hans - fadder 30/10 1702

Kembler, Hans - hans Kieriste Aletha var fadder 31/5 1703. Kembler var Kjømnd broder til Claus Kembler, boed hvor biskop Gunnerus boed. Monsr.

Kembler, Hans - hans Kieriste fadder 11/9 1704
Kembler, Hans og Giertru Krenchel døper Catharina Birgitta 29/8 1703

Kembler, Morten - fadder 24/7 1702
Kembler, Morten - hans Elsebe er fadder 2/8 1703

Kembler, Morten - hans Kieriste fadder 20/12 1702
Kembler, Sr. Claus - hans Wibiche er fadder 29/8 1703

Kembler, Sr. Hans - døper Antoni Krenchel 8/5 1702. M: Giertru Krenchel. Wiviche Sr. Claus Kemblers bar barnet. Anna Maria Gartners. Claus Kemler. Bastian Krenchel. Morten Kemler.

Kemler, Claus - fadder 8/5 1702
Kemler, Hans - fadder 20/12 1702
Kemler, Morten - fadder 8/5 1702
Killingberg, Anders - fadder 31/1 1704
Killingberg, Anders Joensen Const: - fadder 2/5 1702
Kimber(?), Christen Lars H.. - fadder 26/10 1702
Kipper, Ellew - fadder 29/4 1704
Kipper, Isach - fadder 8/5 1703

Kipper, Thore - fadder 29/4 1704
Klocher - Elen Hans Klochers datter - fadder 18/12 1704
Klocher, Hans - fadder 6/10 1703

Klocher, Joen - fadder 10/12 1703

Klocher, Joen Olsen - fadder 12/1 1704
Klochstøber, Gunder - fadder 22/12 1703

Kolding, Mademoisella Karen - fadder 17/12 1703

Kolding, Mons. Ole - fadder 19/4 1702
Kongens Bagers Kone - fadder 17/8 1702
Krag, Dorethea Hedevig Arentsdatter - døpt 9/12 1702
Krag, Frue Hr. Major - var fadder 26/7 1703

Krag, Hr. Obrste Lieutn: - fadder 6/1 1704
Krag, Major - fadder 10/5 1702

Krag, Major Arent døper Dorethea Hedevig 9/12 1702. M: Christina Elisabeth Tønsberg. Faddere: Madamma Schiøller. Jomfru Elen Schiøller. Hnds Excell: General L: Wibe. Hr. Stift Amptmand von Ahnen. Major Christian Ulrik Cruse. Commerci Raad Anders Schiøller.

Krag, Major var fadder 8/4 1702
Kremmer, Philip - fadder 19/1 1704
Krenchel (Kemler), Antoni Hanssøn døpt 8/5 1702. F: Hans Kambler. M: Giertru Krenchel.
Krenchel, Bastian - fadder 10/4 1704
Krenchel, Bastian - fadder 24/6 1704
Krenchel, Bastian - fadder 27/12 1703

Krenchel, Bastian - fadder 8/5 1702
Krenchel, Bastian - hans Kieriste - fadder 31/5 1703

Krenchel, Bastian - hans Maria er fadder 2/8 1703

Krenchel, Bastian - hans Maria var fadder 26/4 1703

Krenchel, Giertru og Hans Kembler døper Catharina Birgitta 29/8 1703

Krenchel, Sr. Sebastian - fadder 22/1 1703

Krog, Fru Bispinde - fadder 23/8 1704
Krog, Frue Bispinde - fadder 8/7 1704
Krog, Jomfru - fadder 20/8 1703

Krog, Mons. Niels fadder 19/4 1702
Krog, Monsr. Nils Pedersen - fadder 18/11 1704
Krog, Nils Pedersen - fadder 25/8 1704
Krop, Maria Pettersdatter - døpt 11/9 1704
Krop, Peter - fadder 6/10 1702
Krop, Petter - fadder 8/11 1704
Krop, Petter - Kaaberslager - døper Lyder 15/9 1702
Krop, Petter - Kaaberslager - fadder 28/5 1704
Krop, Petter Kaaberslager og Kirstine Nilsdatter Allands døper Maria 11/9 1704
Krøger, Fyrvercher - fadder 22/11 1704
Krøyer - Fyrvercher Krøyers K: er fadder 23/6 1704
Krøyer - Fyrvercher Krøyers Kieriste - fadder 17/7 1704
Krøyer, David - fadder 24/12 1703

Krøyer, David - Fyrverver - fadder 12/10 1702
Krøyer, Fyrvercher - fadder 1/3 1704
Krøyer, Fyrvercher - fadder 16/9 1703

Krøyer, Fyrvercher - hans Kone var fadder 12/2 1704
Kyhn, Fendrich - fadder 21/5 1703

Kyhn, Fendrich - fadder 22/11 1704
Kyhn, Fendrich - fadder 24/12 1703

Kyhn. Fendrich - fadder 20/9 1703

Lammel, Lauritz Brønlund Nicolajsøn - døpt 10/2 1704
Lammel, Nicolaj og Beritte Nilsdatter Bruun døper Lauritz Brønlund 10/2 1704
Lemfort, Hr. Obdste von - fadder 25/8 1704
Lemmel, Nicolaiy - fadder 29/5 1702
Lemmel, Nicolaj - fadder 28/5 1704
Lemvig, Johan - fadder 30/11 1704
Leth, Hans - fadder 1/2 1704
Leth, Hans - fadder 27/12 1703

Lind Bager, Martinus - døper Jens 16/3 1702. M: Ane Maria Drejer. Faddere bl.a.: Jens Drejer og Rolv Hej.

Lind, Ane Maria Martinusdr døpt 6/3 1703
Lind, Christian Martinsøn - døpt 19/6 1704
Lind, Jens Martinussøn døpt 16/3 1702.
Lind, Johanna - gudmor 29/5 1702
Lind, Martin - Bager - og Ane Maria Drejer døper Christian 19/6 1704
Lind, Martinus, f. gift med Ane Støren. Barn døpt 6/3 1703 Ane Maria. M: Ane Maria Drejer. Ane Catharina Angel bar barnet. Abel Margreta Angel. Elen Hornemand.
Lossius, Mette - fadder 2/8 1703

Lund - Ane Mag: Peder Lunds - fadder 16/6 1704
Lund, Christentze og Niels Juel døper Raphael 12/4 1704
Lund, Mag: Peder - fadder 2/10 1702
Lund, Peder - hans Ane Mag: var fadder 8/4 1702.
Lyder, Johan - hans Sophia er fadder 22/5 1704
Løchen - Moses paa Løchens K - fadder 26/3 1704
Maler, Iver Olsøn - døper Ole 18/8 1703

Mantzin, Joachim - fadder 8/4 1702
Mantzin, Monsr. Johan - fadder 20/12 1704
Mantzin, Sr. Jochum - fadder 29/5 1702
Mantzini, Joachim døper Maria 23/11 1702. M: Lydia Hamond.
Mantzinus, Johan - fadder 23/11 1702
Mastrand, Nils Nilssøn - fadder 20/5 1703

Meinholt, Erich - hans K: er fadder 10/1 1704
Meinholt, Erich - hans Kieriste er fadder 10/5 1704
Meinholt, Erich - hans Kone - fadder 8/1 1704
Meinholt, Erich fadder 17/3 1702
Mejer, Ane - fadder 16/9 1704
Mejer, Jacob - fadder 16/9 1704
Mejer, Jomfru Ingeboer Catharina - fadder 20/8 1703

Mejer, Peder Offesøn - døpt 20/8 1703

Mejer, Salome - g.m. Offe Gierløfsøn - døper Peder Mejer 20/8 1703

Melhorn, Poel - fadder 28/5 1704
Melhorn, Povel - fadder 30/3 1702
Melhus, Hille Margret - fadder 21/2 1704
Mester Christian - Elisabeth Maria Mster Christians - fadder 25/8 1704
Miner, Siver - fadder 25/8 1703

Mus, Petter Johan - fadder 10/5 1704
Mølman, Johan - fadder 18/9 1703

Mølmand, Johan - fadder 10/11 1704
Mølmand, Johan - fadder 13/12 1702
Mølmand, Mons. - fadder 7/4 1703

Mølmand, Sr Johan - fadder 27/6 1703

Nissen, Claus - Kjøbmd - hans Maria er fadder 4/7 1703

Nissen, Nicolaj - fadder 22/8 1702
Noerhandler, Jens Olsen - døper Karen 30/10 1704
Nordal, Ellew - fadder 16/12 1704
Nordemand, Willum døper Cathrina Sophia 30/9 1702
Opdal - Borgemester Opdals K - fadder 2/11 1704
Opdal, Borgemester - fadder 26/8 1704
Opdal, Hr. Borgmester - er fadder 30/10 1704
Opdal, Hr. Borgmester - fadder 20/12 1704
Organisten Jens Nilssøn - fadder 27/4 1702
Osten, Fredrich von - døpt 25/8 1704
Osten, Hr. Cammer Juncher von der Osten - fadder 25/8 1704
Osten, Hr. Ob… von - var fadder 29/6 1702
Osten, Hr. Obdste Lieutnant von - og hans velb. Frue - døper Fredrich 25/8 1704
Osten, Hr. Obrste l: von - fadder 24/8 1702
Osten, Johan von - døpt 26/7 1703

Osten, Obdste Lieutn: von - fadder 12/4 1704
Osten, Obste L: von - døper Johan 26/7 1703

Ovid, Mentz Erichsen - fadder 12/7 1704
Ovid, Mentz Erichsen døper Stephen 21/2 1704
Paus, Jens - fadder 16/11 1702
Pottemager, Thomas - fadder 16/9 1704
Pottemager, Thomas - fadder 31/8 1702
Proviantforvalter, Hr - fadder 10/1 1704
Pyerycgmager, Peder Isachsen og Ane Catherina Pedersdatter Drejer døper Beritte 10/5 1704
Pyerychmager Peder Isachsen døper Maren 10/6 1702. M: Ane Catherina Drejer. Faddere Maria Drejer. Ida Hansdatter Friis. Døpt av Mag: Niels Jul.
Qvennillen - Ane Joen Qvennillens - fadder 23/9 1704
Rafncloen, Hans Joensen i - fadder 22/12 1703

Ramberg, Ole - Soldat - barnedåp 19/8 1702
Rami - Ane Sal: Mester Melchior Rami - fadder 2/8 1704
Rami, Sal: Mag: - hans datter er fadder 10/5 1704
Rasbech, Archelimester - fadder 4/5 1703

Rasbech, Major - hans Karen var fadder 29/6 1702
Rasch, Ane - fadder 8/4 1702
Rasch, Jonas Nicolajsen døpt 6/1 1704
Rasch, Nicolaj - fadder 18/8 1703

Rasch, Nicolaj - fadder 19/1 1704
Rasch, Nicolaj - fadder 31/1 1704
Rasch, Nicolaj og Ane Maria Wessel døper Jonas 6/1 1704
Rasch, Nicolaus - fadder 16/1 1703

Rasch, Stinchen - fadder 21/4 1704
Rechvind, Hr. Capitain - fadder 14/5 1704
Rechvind, Hr. Capitain - fadder 15/5 1704
Rein, Joen - Handtlanger - fadder 25/8 1703

Reinholt, Fredrich - Apotechersvend - fadder 14/5 1703

Rhod, Anders - Studiosus - fadder 10/1 1703

Rhod, Dorethe - fadder 10/1 1703

Rhode, Christian - Organist - gift med Bente Svendsdatter, døper Iver Johannes 3/7 1703. Faddere: Mag: Simon Hoffs Kieriste. Monsr. Herslevs Kieriste. Hr. Stiftz Amptmand. Mag: Anders Borch. Monsr. Jacob With.

Rhode, Iver Johannes Christiansen - døpt 3/7 1703

Riber, Albert Claussøn døpt 8/4 1702 M: Engel Pedersdatter.
Riber, Claus døper Albert 8/4 1702. M: Engel Pedersdatter. Faddere: Ane Mag: Peder Lunds. Ane Cathrina Angel. Major Krag. Præsident Angel. Morten Wium. Døpt av Mag: Giert Bonsach
Riber, Claus Hansen - døper Mathias 30/10 1704
Riber, Mathias Claussen døper Matthias 30/10 1704
Ringer, Halstein - fadder 8/3 1704
Ringved, Jens - Archelim: - fadder 29/10 1704
Ringved, Jens - Archelimester - fadder 23/8 1703

Ringved, Jens - Constabel - døper Gischen 17/7 1704
Ringved, Jens - fadder 6/9 1704
Roager, Karen Hansdatter - døper Fredrich 22/7 1704
Roagger, Karen Hansdatter døper 22/8 1702 Mette Christina. F: Casten Volqvartzen.
Roal, Borgemester - hans datter er fadder 8/1 1704
Roal, Borgemester - hans datter fadder 1/2 1704
Roal, Borgemester - hans Maren er fadder 30/3 1702
Roal, Hr. Borgemester - hans Datter fadder 21/11(?) 1702
Rochles, Margret - fadder 30/10 1704
Rochles, Margreta - døper Morten 26/8 1704
Roedgytter - Ane Jørgen Roedgytters var fadder 1/3 1704
Ruberg, Christian
Ruberg, Christian - fadder 21/4 1704
Rytter, Peder - fadder 16/6 1704
Salmager, Erich - hans Chirstin fadder 24/7 1703

Salmager, Erich Joensen - fadder 3/8 1702
Salmager, Peder Andersøn - fadder 3/11 1703

Schalmejblæser, Christopher - fadder 12/7 1704
Schieldrup, Jonas - fadder 7/11 1704
Schieldrup, Mag: Peder - fadder 27/12 1703

Schive, Sr. Jens Larsøn - fadder 10/1 1704
Schiøller, Commerci Raad Anders - fadder 9/12 1702
Schiøller, Fru Commerci Raad - fadder 24/8 1702
Schiøller, Jomfru Elen - fadder 24/8 1702
Schiøller, Jomfru Elen - fadder 9/12 1702
Schiøller, Madamma - fadder 9/12 1702
Schlippenbach, Engel Pettersd - døpt 2/8 1703

Schlippenbach, Fyrvercher - fadder 18/3 1704
Schlippenbach, Fyrvercher - fadder 21/1 1704
Schlippenbach, Fyrvercher - fadder 22/11 1704
Schlippenbach, Fyrvercher - hans K: er fadder 17/7 1704
Schlippenbach, P: Fyrvercher - fadder 12/10 1702
Schlippenbach, Petter - fadder 16/10 1704
Schlippenbach, Petter - fadder 2/5 1702
Schlippenbach, Petter - fadder 4/2 1704
Schlippenbach, Petter g.m. Ane Borch - døper Engel 2/8 1703

Schoeflicher, Joen - fadder 6/5 1704
Schomager Jens Erichsen døper Erich 16/1 1704
Schomager, Carl - fadder 7/8 1702
Schomager, Carl Pedersøn - fadder 21/8 1702
Schomager, Hendrich - fadder 25/8 1702
Schomager, Jens Erichsen døper Hendrich 25/8 1702
Schomager, Jørgen Siversen - fadder 16/12 1704
Schomager, Nils Olssøn - fadder 25/1 1703

Schott - Morten Schottis Kone - fadder 14/10 1704
Schott, Morten - hans Beritte fadder 22/5 1704
Schott, Morten Corp: - fadder 14/10 1704
Schredder, Hans Olsen - fadder 29/7 1702
Schredder, Mons Larssøn - døper Hans 5/6 1703

Schredderdreng, Anders Nilss: - fadder 6/9 1704
Schultz, Hans - fadder 24/6 1704
Schultz, Hr. Bregadier - var fadder 26/7 1703

Schyt, Henrich Castensdatter(?) - fadder 1/2 1704
Schyt, Henrich Castensen - fadder 19/2 1704
Schølen(?), Hr. Commerci Raad - var fadder 29/6 1702
Schøller - Commerci Raad Schøllers frue er fadder 30/10 1704
Schøller - Fru Commerci Raad - fadder 25/8 1704
Schøller - Welbr. Frue Schøllers - fadder 14/5 1704
Schøller, Commerci Raad - hans Frue er fadder 6/1 1704
Seblad, Lers Hansen - fadder 23/10 1702
Seiglmager, Nils Nilsen - fadder 5/8 1704
Smed Throen - fadder 23/9 1704
Smed, Anders i Vatterland - fadder 24/7 1703

Smed, Joen - fadder 31/8 1702
Smed, Ole Erichsen - fadder 6/5 1704
Smed, Peder Pedersøn - fadder 25/1 1703

Smidt, Hr. Nils - fadder 4/9 1703

Smidt, Hr. Nils Lauritzen og Ane Stud Rasmusdatter F… døper Rasmus 25/8 1704
Smidt, Rasmus Nilssøn - døpt 25/8 1704
Snicher, Anders Joensen - fadder 26/5 1703

Snicher, Erich Erichsøn - fadder 27/1 1703

Snicher, Ole Joensen - fadder 26/5 1703

Snicher, Ole Joensøn - fadder 27/ 1703

Snicher, Peder Arnsøn - fadder 27/1 1703

Snicher, Torber Østensen døper Torber 29/7 1702
Soldat Rejer Arnsøn - fadder 22/5 1704
Stabel, Christen Jacobsen - fadder 6/10 1702
Stag - Agniis Petter Stagis - fadder 19/4 1704
Stage, Petter - fadder 8/5 1703

Stifts Amptschrifverens K er fadder 12/4 1704
Stochhof, Monsr. - fadder 19/1 1704
Stolchen, Sr. Jacob - hans Stinchen er fadder 22/5 1704
Stolchen, Jacob - fadder 2/8 1703

Stolchen, Jacob - hans Stincgen Hornemann var fadder 26/4 1703

Stolchen, Jacob - hans Stinchel fadder 22/1 1703

Stolchen, Sr, Jacob - fadder 29/8 1703

Strøm, Mademoisella Dorethe - fadder 18/12 1703

Stud - Ane Stud Rasmusdatter døper Rasmus 25/8 1704
Studiosus Jens Nilss: - fadder 22/9 1704
Støren, Ane - fadder 23/10 1702
Støren, Ane død før 1703 gift med Martinus Lind.
Støren, Chisten - fadder 18/5 1703

Støren, Peder - hans Ane fadder 13/12 1702
Svabo, Christen fadder 8/4 1702
Svanberg, Johan Soldat døper Lars 25/1 1703

Svartmo Verch - Poel Olsen fra - fadder 26/8 1704
Sylo, - hans Berit Maria var fadder 31/1 1704
Sylo, Arnoldus Pettersøn døpt 14/8 1703. F: Petter Sylo. M: Beritte Maria von Vesten.

Sylo, Arnoldus Pettersøn døpt 14/8 1703. F: Petter Sylo. M: Beritte Maria von Vesten.
Sylo, Petter - fadder 20/4 1702
Sylo, Petter - fadder 21/11(?) 1702
Sylo, Petter - fadder 29/4 1702
Sylo, Petter - hans Kone fadder 10/4 1704
Sylo, Petter "fader til Thomas Eduard". Barn døpt 14/8 1703 Arnoldus, døpt av Mag: Juel. M: Beritte Maria von Vesten. Faddere: Inger Apotechers. Madamme Holger Birchis. Her Stifft Amts Schrifver. Monsr Lorentz Angel. Monsr Offe Gierløfsøn.

Sylo, Petter "fader til Thomas Eduard". Barn døpt 14/8 1703 Arnoldus, døpt av Mag: Juel. M: Beritte Maria von Vesten. Faddere: Inger Apotechers. Madamme Holger Birchis. Her Stifft Amts Schrifver. Monsr Lorentz Angel. Monsr Offe Gierløfsøn.
Sylo, Petter og Beritte Maria von Vesten døper Wilhelmine Maria 20/9 1704
Sylo, Thomas Eduard Pettersøn født før 1703. F: Petter Sylo.
Tanum, Lars - Corporal - fadder 22/5 1704
Taralsgaarden, Lars i - hans Qvinde fadder 27/4 1702
Tausan, Anders - hans Ane Caterina er fadder 6/7 1703

Tausan, Anders - hans Kieriste (kjæreste) - fadder 15/5 1703

Tausan, Anders - hans Kieriste er fadder 4/7 1703

Tausan, Anders - hans Kone fadder 12/10 1702
Tausan, Anders døper Marchus 13/12 1702
Tausan, Anders og Kirstina Marchusdatter døper Beritte 3/6 1704
Tausan, Andreas - Skipper - fadder 15/8 1703

Tausan, Beritte Andersdatter - døpt 3/6 1704
Tausan, Skipper Anders - var fadder 12/2 1704
Teigelgaard, Lieutnant - fadder 19/12 1702
Thomas Davidsen - fadder 1/2 1704
Tolder - hans Cathrina er fadder 3/6 1704
Tolder - Madamme Tolders - fadder 14/2 1704
Torisgaarden, Bersvend i - fadder 15/9 1704
Tynder (Tønder). Susanna Dorethea og Svend Høysager døper Ulrich Christian 17/12 1703

Tyrholm, Just - fadder 15/5 1704
Tyrholm, Just - fadder 30/10 1704
Tømmermand, Isach - hans Kone - fadder 18/1 1703

Tønder, … Stifts Amptschrifv: - fadder 17/12 1703

Tønder, Olava Maria - fadder 19/4 1702
Tønder, Olava Maria - fadder 20/9 1704
Tønder, Olava Maria - fadder 22/6 1703

Tønder, Reinholt - fadder 21/3 1702
Tønsberg, Christina Elisabeth døper Dorethea Hedevig 9/12 1702. F: Major Arent Krag
Uhrvaldt, I og Judith Marchusdatter Angel døper Maren 30/10 1704
Uhrvaldt, Maren - døpt 30/10 1704
Uldrich, H: - hans Madame Cathrina - fadder 7/4 1703

Ulrich, Hr. Tolder Hans - fadder 23/11 1702
Ulriik, Hans - hans Madamme Catrina fadder 30/10 1702
Urtegaardsmanden Joes(?) Ole And: - fadder 19/8 1702
Urvald, Sr. Johan - hans Juditha fadder 30/10 1702
Urvaldt, Johan Christopher og Judith Marchusdatter Angel døper Christopher 18/9 1703

Urvaldt, Monsr. - fadder 21/4 1704
Urvaldt, Monsr. - fadder 29/7 1702
Urvalt, Jan Christopher - fadder 8/4 1702
Valen, Lieutnant von - fadder 2/8 1703

Vefver, Ole Larsen - fadder 18/12 1704
Vefver, Ole Larsen - fadder 7/10 1704
Vegter - Thore Vegters Kone - fadder 6/5 1704
Vegter, Thore - hans Kone introd. 8/12 1703

Vesten, Beritte Maria von - Barn døpt 14/8 1703 Arnoldus, F: Petter Sylo.

Vesten, Beritte Maria von - Barn døpt 14/8 1703 Arnoldus, F: Petter Sylo.
Vesten, Beritte Maria von - døper Wilhelmine Maria 20/9 1704
Vesten, Thomas von - fadder 20/9 1704
Volqvartzen, Casten døper 22/8 1702 Mette Christina. M: Karen Hansdatter Roagger. Faddere: Bodel Petter Høyers. Ane Lisbeth Svend Buskis. Ane Cathrina Jacob Castensens. Mag: Simon Hoff. Nicolaj von Helm. Nicolaj Nissen.
Volqversen, Carsten og Karen Hansdatter Roager døper Fredrich 22/7 1704
Volqversen, Fredrich Carstensen døpt 22/7 1704
Wahl, Lieutnant - fadder 17/8 1702
Wahl, Lieutnant Vachtmester - fadder 16/10 1704
Wahl, Lieutnant Vachtmester - fadder 20/9 1703

Wahl, Lieutnant Vachtmester - fadder 21/5 1703

Walmand, Petter - Pyerychmag:[er] og Elisabeth Dos - døper Rebeccha 8/1 1704
Wegner, Elisabeth Jonasdr døpt 8/4 1702. M: Anna Catrina.
Wegner, Jonas døper Elisabeth 8/4 1702. M: Anna Catrina Wegners. Else Margret Højers bar barnet. Maren Lorentz Angels. Ane Rasch. Joachim Mentzin. Jan Christopher Urvalt.
Weisius, Monsr. - Studiosus - fadder 22/6 1703

Wessel, Ane Maria - fadder 21/11(?) 1702
Wessel, Ane Maria og Nicolaj Rasch døper Jonas 6/1 1704
Wessel, Hermiche - fadder 20/3 1702
Wessel, Hermichen - fadder 16/1 1703

Wessel, Hr. Raadmand - fadder 6/1 1704
Wessel, Johan - fadder 2/11 1704
Wessel, Karen - Pige - fadder 6/1 1704
Wessel, Karen -Pige - fadder 20/12 1703

Wessel, Marie - gudmor 27/4 1702
Wibe, Hands Excell: General L: - fadder 9/12 1702
Wibe, Hr. Obd Sectretaire - fadder 25/8 1704
Wibe, HøyEdle Hr. General Lieutnant - boede paa Lade - var fadder 26/7 1703

Wibe, Jomfru Margrete Maria - fadder 25/8 1704
Wigant, Elen Hansdatter - døpt 6/7 1703

Wigant, Hans Larsøn - døper Elen 6/7 1703

Wilthagen, Bente Margreta - fadder 13/12 1702
Wilthagen, Berette Margreta - fadder 15/5 1703

With - Jacob Vittis datter Dorethea er fadder 3/6 1704
With, Berit Margret - fadder 12/10 1702
With, Berit Margreta Jacobsdatter - fadder 6/7 1703

With, Chisten(?) - fadder 21/3 1702
With, Jacob - fadder 13/12 1702
With, Jacob - fadder 29/11 1704
With, Jacob - hans Kieriste - fadder 20/9 1703

With, Jacob - hans Kieriste fadder 6/7 1703

With, Monsr. Jacob - fadder 3/7 1703

Wium, Morten - fadder 20/9 1704
Wium, Morten var fadder 8/4 1702
Wium, Stifftsschriver Sr. Morten - var fadder 29/6 1702

mandag 19. november 2007

Begravelser Trondheim Domkirken 1729-1751

Ancher, Niels - hans barn 5/12 1748
Angel, Carsten - hans barn 13/3 1750
Angel, Casten - hans barn 4/1 1743
Angel, Etatz Raad Lorentz 63 aar 30/3 1751
Angel, Jonas 60 aar 19/12 1740
Angel, Prousten Albrigt 20/9 1748
Appelmand, Jonas 19/3 1748
Bagge, Alphen(?) 25/4 1743
Bagger, Stephan 30/5 1735
Balche, ..?.. 8/10 1751
Banch, Rasmus - hans barn 17/4 1750
Bang, hr. - hans sl: Kiæreste 12/2 1744
Bang, Hr. Marcus Friderich - hans barn 16/3 1742
Bang, hr. Marcus Friderich - hans barn 29/3 1743
Bang, hr. Marcus Friderich, hans sl: Kiæreste Susanna Hagerup 30/12 1747
Barch, Rasmus - hans barn 6/10 1745
Barhouw, Anna Catharina - Biscop Hagerups 13/2 1737
Barhouw, Gunnel Maria 29/3 1741
Batha, Petter - hans lille barn 23/9 1734
Batha, Petter 10/6 1735
Batha, sl: Petter - Enkens barn 15/9 1735
Bech, Beret Martha 24/10 1740
Bech, Johan 8/5 1750
Bech, Niels - hans barn 28/7 1741
Bech, Niels Joensen 16/5 1751
Berg, Erich 7/3 1732 - hans lille barn
Bernhoft, Ane Catrina 30/3 1734
Bernhoft, Hans Michelsen 30/12 1740
Biercherod, Capitain 21/2 1748
Birch, Elizabeth 1/7 1729
Blix, Bela gl: 83 aar 12/2 1751
Blix, Christen Erichsen 30/1 1743
Blix, Lars Pedersen 9/4 1746
Blix, Peder Larsen - hans barn 17/2 1742
Blix, Theonimus - hans barn 20/5 1735
Blostrup, Simon - hans Kiæreste 30 aar 29/4 1739
Boch, Johan 18/2 1732 - hans lille barn
Bones, Beret Maria 28/3 1741
Borch, Anders 28/5 1734
Borch, hr. Peder - hans datter 3/7 1733
Borch, Jacob - hans barn 26/5 1735
Borch, Jacob - hans Kone 24/8 1736
Borch, Jacob - hans lille barn 29/4 1733
Borch, Peder 7/8 1739
Borchmand, sal. Mag 7/3 1732 - hans Karen
Borchmand, sl: Anders Jacobsøns - Ane 23/6 1735
Botcher, Uldrich Magnus - hans barn 18/3 1748
Brant, Hans 19/4 1740
Bredin, Johan - hans barn 5/5 1735
Bremmer, Boy 9/3 1738
Brems, Christopher Nielsøn 30/4 1737
Brix, Joen - hans barn 11/12 1735
Brix, Lauritz 20/1 1736
Brix, Peder Larsen - hans 2de drengebarn 9/2 1742
Broch, Ane Hellena 15/3 1734
Brun, Capitain 6/7 1734
Brun, Guldsmed Marcus 19/9 1750
Brun, Henrich 31/3 1732
Brun, Jaemes - hans barn 3/6 1735
Brun, Justitz Raad Lars 63 aar 15/1 1751
Brun, Lieutnant 9/7 1736
Brun, Madame 25/4 1732
Brun, Sven - hans drengebarn 3/2 1742
Brun, Svend - hans lille barn 24/3 1735
Brunbas, Johan 4/4 1743
Brunbas, Petter gl: 14 aar 2/4 1750
Bruun, Jens - hans pigebarn 23/4 1744
Brynnech, Lieutenant 6/6 1737
Brynning, Anders 6/1 1737
Brynning, Lieutnant 31/10 1743
Buch, Johan 2/3 1734
Budde, General Major 3/5 1729
Budde, Generalinde 29/3 1734
Buld, Hendrich 9/2 1742
Busch, Lars 7/11 1731 - hans kone
Busch, Marcus - hans kone 31/1 1735
Buschman, Jomfrue 2/3 1742
Bygbal, Søren 20/8 1733
Bädicher, Melchior - hans Enke gl: 78 aar 10/12 1750
Bær, Fyrverkker - hans Enches barn 25/3 1744
Bødicher, Ane gl: 72 - 10/2 1751
Baad, Daniel - hans barn 4/11 1746
Celli, Christian 11/2 1730 - hans lille barn
Collin, Justitz Raad - hans Frue 21/10 1735
Crantz, Petter 19/8 1729 - hans lille barn
Dahlstrøm, Ole - hans barn 13/10 1750
Dalstrøm, Ole Olsen 1/6 1751
Dammann, Joen - hans Kone 15/7 1735
Diderich, Nicolai - hans lille barn 12/10 1733
Donns, Erich Olsen 31/3 1730
Dons, Cancellie Raad Poul 4/12 1748
Dop, Wilhelm - hans barn 13/3 1750
Dop, Wilhelm - hans barn 15/12 1747
Drejer, Friderich Christian 7/10 1733
Dreyer, Erich 21/4 1741
Dreyer, Etats Raad 21/8 1736
Dreyer, Niels 17/7 1730 - hans barn
Dreyer, Niels 26/11 1731 - hans barn
Dreyer, sl. Cancellie Raad 3/6 1731 - hans Frue
Due, Ole - hans barn 22/3 1750
Due, Ole - hans barn 27/3 1746
Due, Ole - hans barn 4/10 1751
Due, Ole - hans lille barn 9/8 1747
Dyrdahl, Peder 18/4 1751
E..haus, Capitaien Paul Christian 10/10 1740
Engelhart, Daniel 17/6 1733
Engelsmand, Abel 28/3 1738
Falch, Berette 11/6 1737
Falch, Johan 4/1 1739
Falch, Rasmus - hans barn 14/4 1750
Fhyn, Proviantforvalter Rasmus 30/3 1748
Fres(e), Commandeur Schrifver - hans barn 2/12 1746
Frey, Hans 16/6 1732 - hans sønn
Frey, Hans 21/7 1732 - hans kone
Frey, Magdalena 22/4 1749
Frey, Nicolaj - hans lille barn 2/4 1745
Frey, Nicolaj 1/5 1748
Friis, Secretaire 21/12 1747
Fris, Hendrich - hans uægte barn 23/4 1741
Frischop, Ole 16/1 1735
Frochen (frøken?), Ernesta Dreyer gl: 72 15/8 1748
Frost, Ole Olsen gl: 99 aar 26/3 1750
Frost, sl: Erich - Enken 13/5 1735
Fraast, Assessor Petter 30/9 1743
Gersin, Madamme 19/2 1743
Gierlov, Ove 18/8
Giessing, Hermand 23/1 1750
Graven, Ane 1/12 1730 - hennes lille drengebarn
Gravroch, Anders 29/6 1732 - hans barn
Greve, Johanna 24/5 1743
Greve, Rolf - hans barn 5/12 1742
Grod, Ahlet 27/5 1737
Gronvalt, Sr - hans pigebarn 18/9 1738
Gross(e?), Just - hans barn 14/3 1750
Gross, Just Diderich - hans barn 25/10 1747
Grøndahl, Ole 23/11 1750
Gudde, Secretaire - hans Kiæreste 28/5 1745
Gude, Petter - hans barn 23/6 1743
Hagelsteen, Gotfred - hans lille barn 7/1 1734
Hagelsteen, Gotfred 25/5 1742
Hagelsteen, Gotfrid 19/9 1731 - hans lille barn
Hagelsteen, Hendrech Christian 11/7 1738
Hagen, Justitz Raad - hans Frue 5/8 1748
Hagerup Lydkesen, Hans - hans barn 1/2 1740
Hagerup, Amptman - hans barn 2/4 1744
Hagerup, Biscop - hans barn 4/6 1735
Hagerup, Biscop - hans lille barn 25/4 1735
Hagerup, Giertrud 6/9 1731
Hagerups, Elisabeth Sophia 12/1 1733
Halberg, Ole gl: 70 aar 19/10 1751
Haman (Hammon?) Lydia, Hans Hagerup 15/6 1742
Hamand, Maria 25/8 1750
Hameløu, Zigfred 25/11 1731 - hans dreng
Hamer, Raadmand Frans - hans 2de børn 27/3 1750
Hammer, Ane 17/10 1742
Hammer, Byefoget Jens - hans barn 31/3 1734
Hammer, Byefoget Jens 64 aar 11/8 1738
Hammer, Jens 30/4 1732 - hans lille barn
Hammer, Raadman Frans - hans barn 16/3 1742
Hammerløw 16/6 1730 - hans datter
Hammon, Edvard 2/4 1731 - hans lille barn
Hamond, Hendrich 12/3 1734
Hamond, Thomas - hans Sara 23/9 1733
Hartman, Hans - hans Kone 81 aar 2/9 1744
Hartmand, Joen 12/5 1735
Hartmand, sl: Joen - Enchens lille barn 4/6 1735
Hattemager, Inger 30/5 1735
Haugen, Niels Rasmussen Studios 8/5 1751
Hebelin, Ane af St. Jørgens Huus - 23/4 1742
Hechman, Anthonetha 18/11 1742
Hechman, Tobias 15/4 1730 - hans lille barn
Hechmand(?), Martinus 28/3 1736
Hegelschouw, Povel gl: 74 aar 10/9 1745
Helkand, Peder - hans barn 24/4 1750
Helsing, Jonas 15/6 1732 - hans lille sønn
Herdahl, Gullow(?) 14/7 1741
Herphor, Christopher 11/6 1734
Hersleb, Qvartermæster 18/11 1734
Hey, Anna Catharina 20/1 1751
Hey, Lieutnant og Kone 21/1 1751
Hiort, Capitaien 8/3 1735
Hoff, Anders - hans barn 21/6 1734
Hoff, Anders - hans lille Søn 17/1 1737
Hoff, Anders 12/3 1729 - hans hjemmedøpte barn
Hoff, Barbro 24/8 1741
Hoff, Christen - hans drengebarn 11/4 1738
Hoff, Jens Christian - hans barn 18/11 1751
Holterman, Herman - hans barn 10/4 1747
Holterman, Monsr. - hans lille barn 23/11 1742
Hornemann, Elzebeth 16/3 1731
Hummel, Ane gl: 92(?) aar 25/4 1749
Hveding, Jens 7/1 1730 - hans barn
Hveding, Raadstueschriver Jens - hans barn 17/6 1735
Hybe, Jens - hans barn 2/6 1735
Hybe, Jens - hans lille pigebarn 2/1 1738
Hybe, Jens 2de dødfødd børn Søn og Datter 16/1 1737
Häger, Madame 28/10 1746
Høg, Rasmus 23/3 1732
Høyer, Andreas 11/5 1729
Høyer, Magdalena 81 aar 22/11 1748
Høyer, Richart 17/9 1732 - hans lille barn
Høyer, Richart 2/6 1730 - hans lille barn
Høyer, Richart 5/1 1747
Høyer, Richert 5/8 1729 - hans lille barn
Jelstrup, Thomas Davidsen 24/10 1730
Jordan, Johan Vilhelm 22/7 1729 - hans lille barn
Jordan, Johan Wilhelm - hans lille Søn 8/1 1737
Jordan, Johan Wilhelm - hans pigebarn 9/2 1742
Jordan, Johan Wilhelm gl: 62 - 25/6 1751
Junchans, Friderich - hans barn 15/1 1749
Juul, Christence 5/10 1739
Kelbalader(?), Søren - hans Kone 28/10 1751
Kemke, Maren 70 aar 23/1 1744
Kemler, Aleth Helena 27/1 1750
Kemler, Morten 16/3 1731 - hans hustru Elzebeth Hornemann
Kieldstrøm, Petter - hans barn 2/6 1735
Kielstrup, Hans 22/12 1745
Kiønneman, Hendrich - hans datter 5/2 1743
Kiønneman, Henrich - hans barn 3/4 1750
Klingenberg, Hans - hans barn 14/6 1745
Klingenhof, Petter gl: 73 aar 3/5 1750
Klyvert, Juditha Olsdtr 28/4 1751
Klüvert, Lieutnant gl: 92 aar 7/7 1739
Klüvert, Mette 9/4 1745
Knoph, Major - hans barn 9/5 1750
Kokk, Anders 14/10 1731
Kolstrop, Fyrverker 21/2 1739
Kolstrup, Petter 23/9 1745
Kortholt, Friderich 15/7 1748
Krabbe, Anders Andersøn 17/3 1733
Krabbe, Malena gl: 80 aar 20/4 1747
Krenchel, Mette 19/6 1743
Krenkel, Kiersten gl: 85 - 12/3 1737
Krigsman, sl: August - Konen 16/8 1741
Krigsmand, Augustus 11/9 1737
Krog, Biskop 7/6 - 1731
Krog, Bispinde gl: 91 aar 9/3 1746
Krog, Cancelj Raad - hans Frue 20/2 1736
Krog, Catrina 19/12 1741
Krog, Gicelle 28/10 1729
Krogen, Major von 19/8 1730 - hans barn
Krogen, Obriste Leutenant von - hans barn 3/9 1734
Krogen, von - hans Frue 4/4 1740
Kropp(e), Peter 29/8 1736
Kropp, Christen 17/1 1730 - hans lille barn
Kropp, Petter - hans Kone 26/7 1735
Kroppen, Peder 20/5 1738
Krul, Hans Leonard 27/1 1739
Krul, Procurator - hans Kone 66 (aar) 1/2 1751
Kruse, Jacob - hans drengebarn 22/9 1739
Kruse, Jacob - hans Lille Søn 11/8 1739
Kruse, Jacob Larsøn - hans barn 6/1 1735
Kruse, Lars - hans barn 10/4 1750
Kruse, Maren 16/5 1741
Kyhneman, Hendrich - hans lille barn 12/8 1747
Køler, Petter Diderich 9/2 1751
Lange, Karen Pettersdatter 8/3 1734
Lange, Ole - hans Else gl: 76 aar 18/2 1749
Lenphort, Lieutnant - hans Enke 29/12 1735
Lerche, Knud - hans barn 5/12 1747
Leth, Jonas 23/8 1746
Lie, Anders 1/7 1731 - hans qvinde
Lin, Jens 13/8 1730 - hans barn
Lind, Alexander 20/11 1731 - hans lille barn
Lind, Amund - hans barn 16/6 1749
Lind, Amund - hans barn 28/3 1748
Lind, Jens - hans lille barn 21/9 1739
Lind, Jens 1/10 1751
Lind, Lieutnant 28/3 1740
Lind, Lieutnant 7/7 1731 - hans lille barn
Lingaard, Borgmæster 20/3 1733
Lippe von der, Henrich 21/2 1729
Lund, Johannes - hans barn 6/6 1749
Lund, Jonas 21/11 1751
Lund, Peder 7/9 1731
Lunge (Lange?), Petter gl: 72 aar 7/4 1740
Lÿche, Monsr. - hans barn 17/10 1744
Lysholm, Maria 14/2 1741
Madtzen, Erich Stiftamptskriver 8/10 1734
Mangelsen, Major 17/7 1731 - hans barn
Mangelsen, Major 17/8 1731 - hans lille barn
Maselius, Marcus - hans Kone 22/11 1750
Mechelborg, Johan 25/5 1730 - hans barn
Mechelburg Bager, Johan 12/8 1729 - hans lille barn
Meinche, Henrich - hans barn 28/4 1750
Meinche, Hermel - hans barn 20/4 1750
Meinche, Hermel - hans Kone 6/8 1751
Meisner, Oberstinde gl: 93 aar 25/1 1751
Mejer, Georg 12/1 1741
Menche, Henrik - hans Kiæreste 1/3 1748
Meyer, Ane Sophia 22/6 1740
Meyer, Edvart - hans barn 29/7 1735
Meyer, Edvart Joensen 10/6 1751
Minch(e), Madame 10/10 1746
Minche, Christian 30/4 1731 - hans uægte barn
Minche, Jørgen 20/9 1748
Molde, Hans gl. 75 aar 3/3 1737
Molde, Sivert 22/7 1731 - hans barn
Motzfeltz, Commandant 28/2 1733
Muus, Peder 6/4 1741
Myhlenfort, Major - hans barn 21/6 1749
Mÿhlenfphort, Capitain - hans barn 16/9 1745
Myhlenphort, Frue Generaljnde 30/7 1737
Myhlenphort, General Major 17/9 1737
Myhlenport, Capitain - hans barn 23/2 1742
Mylenfhort, Capitain - hans barn 21/12 1742
Møller, Anders Pedersen - hans barn 4/1 1742
Møller, Anders Pedersøn - hans drengebarn 24/3 1737
Møller, Israel - hans pige barn 29/11 1737
Møller, Israel 6/4 1730 - hans barn
Møller, Israel 84 aar 29/5 1740
Møller, Israel hans Kone 4/12 1739
Mølmans, Ane gl: 71 aar 3/7 1739
Natmandens Kone 7/11 1738
Neger, sl: Bore (hans) Ellen 11/8 1738
Nideros, Adriana 20/3 1743
Nideros, Maria Hansdtr gl: 13 aar 1/6 1751
Nideros, Ole - hans barn 15/11 1733
Nideros, Ole - hans barn 30/1 1749
Nideros, Ole 26/6 1739
Nideraas, Ole 16/7 1731 - hans lille barn
Nidrosis, Ole 13/7 1729 - hans lille barn
Normand, Michel - hans barn 27/3 1750
Nørbech, Jacob - hans barn 29/10 1749
Offenberg, Dorothea Margaretha von 7/4 1751
Osten, Ulricca Eleonora 26/11 1748
Parelÿ, Steen - hans barn 18/4 1746
Plate, hr, Johan 25/4 1740
Pose, Jørgen - hans barn 15/6 1745
Pose, Jørgen - hans lille barn 22/3 1745
Prousch, Carl - hans datter 27/7 1737
Rambech, Leutnant - hans Kone 31/1 1743
Rambech, Lieutnant - hans datter 7/2 1743
Rambech, Ole gl: 66 (år) 3/2 1751
Rambech, Ole gl: 70 aar 8/2 1747
Rambech, Peder Olsen 16/12 1750
Ramberg, Ole - hans Kone 28/2 1751
Ramshart, Stifts Amptskriver - hans barn 11/5 1750
Raneshartz (Ramshartz?), Amptskriver 6/6 1743
Ransdorph, Hans 1/12 1741
Rasch, Niels 23/4 1731 - hans værfader
Raspech, Litnt - hans Kone 29/1 1751
Refeld, Johan 1/12 1732 - hans lille barn
Refeld, Johan 19/12 1732 - hans kone
Refelt, Johan 20/6 1738
Reyn, Christian Joensen 24/4 1741
Riis, Andreas - hans 2de barn 14/6 1749
Riis, Gertru gl: 60 aar 8/9 1748
Rosenkrans, Christen - hans u-ægte barn 1/1 1747
Rosted, Petter 23/8 1729 - hans lille barn
Rydberg, Anders - hans lille søn 28/12 1741
Rynning, Christian - hans Søn 2/1 1739
Røraas, Jon 16/10 1729 - hans lille barn
Saltnes, Jonas 1/3 1751
Sand, Anders af Skolen 5/7 1743
Schamfar, Niels - hans barn 27/2 1748
Schanche, Jens - hans barn 21/1 1747
Schanche, Jens - hans barn 27/2 1748
Schanche, Rector - hans Kone 2/1 1733
Schancke, Ane 27/6 1732 - Niels Rasches vermoder
Schille, Lieutnant 25/2 1740
Schioldager, Chrestian 2/10 1738
Schioldager, Christian 17/11 1731 - hans barn
Schive, Mathias - hans barn 28/3 1750
Schive, Mathis - hans barn 13/8 1747
Schive, Monsr. - hans barn 6/4 1746
Schive, Rebecha gl: 80 aar 25/11 1750
Schiød, Mette gl: 71 aar 4/6 1739
Schiøller, Justis Raad - hans Frue 29/9 1742
Schiøller, Justitz Raad - hans barn 9/11 1733
Schiønning, Ane 28/1 1751
Schlipkenbach, Anders - hans Kone 11/9 1739
Schlipkenbach, Andreas - hans drengebarn 10/8 1739
Schlippenbach, Ane Margrete 22/7 1751
Schnitler, Caspar 28/1 1751
Schnitler, Major - hans Frue 20/10 1747
Schnitler, Obriste L: Petter 29/1 1751
Schram, Andreas - hans barn 10/4 1750
Schram, Andreas - hans barn 18/3 1748
Schran(?), Andreas - hans barn 13/2 1742
Schrøder, Ane 7/3 1739
Schrøder, Frederich 11/3 1736
Schrøder, Johan - hans hustru og hendes 2de Børn i samme kiste 2/11 1736
Schultz, Adam - hans barn 29/7 1747
Schultz, Adam - hans drengebarn 13/7 1736
Schultz, Adam - hans pigebarn 19/7 1742
Schultz, Maren 4/9 1744
Schultz, Ole gl: 64 aar 19/5 1746
Schøder, Uldrich 22/1 1734
Schølager, Christian 1/4 1729 - hans kone
Seel, Thomas Johansøn - hans Kone 27/9 1737
Selgendohls kones liig 17/4 1733
Smed, Peder 7/8 1729 - hans qvinde
Smith, Herman - hans barn 25/8 1741
Smith, Herman - hans barn 3/8 1745
Snidthler, Major - hans barn 12/4 1741
Snitler, Johan 25/1 1751
Snitler, Major - hans barn 6/11 1743
Solberg, Camme Raad - hans lille Søn 22/1 1742
Sommer, Camme Raad - hans Frue gl: 78 (aar) 26/11 1749
Sommer, Camme Raad 25/6 1734
Sommer, Cancellie Raad - hans Frue 4/10 1747
Sommer, Jens - hans barn 9/6 1735
Sommer, Jens - hans drengebarn 14/11 1739
Sommer, Jens - hans drengebarn 29/2 1736
Sommer, Jens - hans lille Søn 9/1 1737
Sporre, Niels - hans lille barn 9/3 1747
Stabel, Mad. - hennes barn 7/3 1742
Steen, Christen 10/6 1742
Steenberg, Ingeborg 19/11 1739
Strach, Johan Julius 28/2 1748
Strøm, Hans - hans barn 25/10 1750
Strøm, Joen - hans barn 26/5 1735
Strøm, Joen 6/4 1747
Surlands, Kiersten gl: 94 aar 13/10 1751
Sønderborg, Petter 8/6 1745
Sørup, Karen 26/3 1748
Sørup, Peder gl: 66 aar 13/5 1750
Tams, Peder 27/1 1730 - hans lille barn
Tausan, Kierstina 77 aar 18/12 1744
Tegelgaard, Hans 23/1 1732 - hans lille barn
Teslev, Hans - hans dr.barn 5/3 1742
Teslien, Joen - hans Kone 30/3 1738
Testrup, Capitaein 23/3 1732 - hans frue
Testrup, Capitaien 24/7 1734
Teygelgaard, Hans (hans) Berette - hennes barn 11/5 1735
Teygelgaard, Jacob 17/9 1736
Thode, Proust Jacob - hans barn 16/4 1750
Thode, Prousten Jacob - hans barn 25/4 1750
Thode, Stift Proust Jacob - hans barn 22/11 1749
Thulin, Larina gl: 80 aar 25/11 1744
Thune, Otte - hans kone 18/10 1733
Thune, Otte 24/9 1732 - hans lille barn
Thybring, Andreas 11/4 1732 - af Skolen
Thyn, Proviantforvalter Rasmus - hans lille Dreng 26/4 1735
Tislou, Hans 19/11 1742
Tisløv, Hans - hans kone 9/6 1733
Tisløv, Hans - hans lille barn 27/6 1735
Tode, Prousten Jacob - hans barn 5/1 1735
Torp, Johan - hans lille pigebarn 23/5 1737
Tostrup, Erich 27/10 1746
Tyrholm, Ole - hans datter 20/4 1738
Tysk, Johan - hans barn 14/2 1734
Tønder (Fonder?), Cancelie Raad - hans Pigebarn
Tønder, Canceli Raad - hans barn 24/12 1734
Tønder, Cancelie Raad - hans barn 1/12 1739
Tønder, Cancelj Raad - hans Frue 11/2 1738
Tønder, Rådmand - hans Enke 10/8 1736
Uhrdall, Inger Margrete 22/2 1742
Urdahl, hr. Stevlin 26/5 1730 - hans barn
Urvalt, Christopher 21/1 1735
Vleygel, Commandant - hans drengebarn 15/1 1738
Vleügel, Commandant von - hans barn 31/10 1744
Vleügel, Obriste von - hans barn 5/3 1741
Vlügel, Commandant - hans pige Barn 19/3 1737
Vogel, Henrich 10/4 1751
Volqvart, Benjamin - hans hustru 19/10 1734
Volqvart, Benjamin 12/10 1734
Volqvartz, Benjamin - hans barn 3/12 1733
Wahlen, Madamme von 22/4 1744
Walin, Ane gl: 87 aar 20/5 1751
Walman, Jens Erichsen gl: 79 aar 7/2 1749
Walman, Johan - hans barn 6/10 1742
Walman, Johan 15/1 1743
Walmand, Hendrik 30/11 1731 - hans barn
Wanglj, Ellev Olsen gl: 88 aar 14/1 1751
Wesing, Major (hans) Ane Jensdatter 10/4 1743
Westermann, Assessor - hans lille Søn 5/1 1742
Wibe, Meth. 27/8 1734
Widerøe, Jens 24/6 1731 - hans uægte barn
Willers, Sorenskriver Petter - hans kone 70 aar 3/1 1744
Winsnes, Anders - hans Kone gl: 70 aar 9/4 1747
Wisberg, Ole gl: 69 aar 1/4 1742
With, Jacob af Skolen 22/5 1740
With, Jacob af Skolen 9/6 1740
With, Peder - hans Karen 30/12 1746
With, Petter - hans barn 12/7 1746
With, Petter - hans dr.barn 9/1 1744
With, Petter - hans drengebarn 27/5 1740
With, Petter - hans pige barn 1/2 1742
With, Tosten - hans barn 13/2 1741
With, Tosten - hans lille barn 13/4 1733
With, Tosten - hans Pige Barn 5/9 1737
With, Tosten hans pigebarn 8/5 1738
Witth, Jacob 9/10 1730 - hans Gischen
Wittmand, Ane Maria gl: 60 aar 21/12 1749
Wold, Rasmus Hammer - hans barn 25/3 1750
Worm, Assessor 22/10 1743
Wæstergaard, Johan Aarn - hans barn 20/11 1750
Wæstergaard, Sr. - hans barn 8/6 1747
Wæsterman, Assessor - hans dr.b. 6/3 1742
Wæsterman, Assessor - hans pigebarn 17/2 1743
Wæsterman, Assessor - hans pigebarn 6/12 1744
Wæstermand, Assessor - hans barn 15/3 1734
Wæstermand, Assessor - hans lille barn 29/4 1735
Wæstermand, Camme Raad - hans barn 19/4 1750
Wæstermanden 16/3 1732 - hans lille sønn
Zelius, Christian 7/7 1733
Zelius, Hans - hans pigeb. 17/9 1742