onsdag 28. november 2007

Div trolovelser og giftemål DK 1730-1740

Alquist, Birtha Abrahams Datter trolov med Jonas Johanson Brand… 22/5 1732
Angel, Abel Margretha og Hans Tisløw 8/3 1731
Angel, Jonas - cav 12/12 1730
Angel, Jonas - cav 23/9 1732
Angel, Lorens - cav 9/3 1731
Angel, Martha trolov m velærværdige H Johan Plate(?) 21/9 1734 - cav: Jonas Angel og Jacob Thode
Angel, Th - cav 12/12 1730
Appelman, Jonas Joesøn cop m Maren Andersdr Gruvfatter(?) 20/3 1738
Archelimester Anders Andersen cav 29/6 1730
Bek, Birgitte Martha trolov m Monsr. Oluf ..are 21/5 1737
Berg, Corporal (Under Officeir) Niels Jonsøn trolov m Maren Anfinds Datter Lund 12/10 1739 - cop 11/1 1740
Berg, Erich trolov m Anna Moerup 16/8 1736
Bernhoft, Hans Michelsøn trolov m Marthe Hendrichs Datter Helkan 13/11 1737 - cav: Peter Frost og Jacob Thode
Bierch, A - cav 9/5 1735
Billedhugger, Erich - cav 10/10 1730
Birch, Anfin Pedersen - Corporall - cav 17/8 1731
Birk, Lisbet Joensdr cop m Enchemand Jacob Larsøn Kruse 5/2 1739
Biørgen, Soldat Joen Olsen trolov med Marita Kirstina Peders Datter 1/7 1732
Blix, Karen Larsdr trolov m Svend Giertsøn Høyer 22/1 1739
Bockholt, Joh; Frid: E: - cav 20/8 1734
Bondrop, P - cav 27/1 1735
Bonsach, Elizabeth Dorothea trolov m Mag: David Hiorth/Schioth? 7/2 1737
Borch, Peder trolov m Karen Johansdatter Schieldrup 15/2 1730
Borchgrevin, Lucretia trolov m Jørgen Sivertsen Skow 10/3 1738
Borchgrevinck, Friderich - cav 8/5 1737
Brand.., Jonas Johanson og Birtha Abrahams Datter Alquist trolov 22/5 1732
Brandsvend Christian Olsøn - cav 1/12 1731
Brandt, Christian - cav 20/3 1736
Bredahl, Thomas - CancelliRaad - Laugmand over Nordlandene og Anna Dorothea Krog 8/12 1731
Bredal, Ulrich - Capitain des Armes - cav 16/5 1731
Bredal, Ulrich Friderich - Capitain d'Armes - cav 11/8 1731
Brix, Lauretz - cav 11/11 1730
Brun, Hans - Blichmager - cav 17/5 1730
Brun, Marcus - Guldsmed - cav 12/4 1731
Bruun, Jens og Christina Paysen(?) 20/12 1731
Bruun, Velbyrdige Lieutnant Ole - trolov m Maria Elisabeth Testrop 3/2 1735 - cav: Erich Testrop
Brønning, Petter - cav 21/9 1730
Brønning, Petter - cav 28/12 1732
Buch, Johan Wilhelmsen og Karen Saxesdatter 12/4 1731
Burchard, Constituerede Byfogd Hans Uldrich trolov m Elisabeth Thode 13/10 1735
Busch, Lars trolov m Alethe Lars Datter 2/9 1733 - cav: Niels Rask og Anders Gaas
Busch, Mette Maria trolov m Hendrich Krenchel 15/3 1736
Caster, Rasmus - cav 7/8 1737
Coldrup / Kolrup, Adrian Petersen trolov m Berite Jacobsdtr 31/8 1734 - cop 9/11 1734
Collin, Hans - Cancelli R: - cav 8/12 1731
Collin, Peder Tønder - cav 15/2 1730
Dahl, Karen trolov med Peter Witte 25/7 1736
Dammen, Jon Jonsen - cav 21/11 1730
Dieterich, Nicolaus Nicolai trolov m Anna Catherina Georgs Meijer 13/6 1733 - cop 2/8 1733
Diettrich, Nicolaj - cav 8/5 1734
Drejer, E. O. - cav 8/5 1734
Drejer, Niels Gabrielsen - cav 1/4 1734
Drejer, Niels Gabrielsen - cav 18/2 1733
Dreyer, Chordegnen Erich trolov m Margretha Jespersdtr Bing 16/11 1733
Dreyer, Magdalena Gabrielsdr trolov m John Pedersøn Werdahl 29/12 1740
Dreyer, Ole Jenssøn - cav 8/9 1731
Duve, Ole Larsen - cop m Marite Henningsdr 1/7 1734
Dørdahl, Peder Pedersen trolov m Birethe Sivers(?) Datter 9/3 1733
Dørdal, Ole Olsen - cav 9/3 1733
Eggen, Ole Ingebrichtsen trolovet med Helena Larsdtr [Rhode] 6/4 1732 - cop 24/7 1732
Elstad, Garnisons Soldat Anders Andersen trolov m Elen Joens Datter 2/6 1733
Emahus, Adelgunda Christiana trolov m Velædle Hr. Krigs Raad Jens(?) Geertsen 3/1 1736
Emahusen, Margreta Maria trolov m Ulric Fridric von Wilster 14/9 1737
Falch, Hans Andersen - cav 15/9 1730
Falck, Anna Jansdatter og Peder O. Withammer cop 26/2 1732
Falk, Borge.. Carl Jørgensøn trolov m Ingebor Mads D: Hage 9/10 1739
Falk, Maren Johanna trolov m Cornet Ægedius Groth 30/12 1737 - cop 13/2 1738
Fandin, Berite Joens datter trolov m Peder Pedersø Ovid 1/12 1734
Finne, Jens Knudsen - Constabel - trolov m Birte Ingebrichts Datter 7/7 1732 - cop 4/9 1732
Finne, Matros Hendrik Nielsen trolov m Bolette Paulsdatter Kunders 6/10 1738 - cop 25/4 1739
Foss, Angnetha Cesilia trolov m Hans Jørgen Reütz 20/8 1734 - Andreas Christian Foss caverer
Foss, Margaretha Maria trolov m Erich Jensøn Grøn 15/3 1738 - cav Andreas Christian Foss
Friis, Christian - cav 23/9 1733
Friis, Johanna Andreas Datter trolov m Johan Christopher Refelt 14/4 1733 - cop 20/5 1733
Friis, Mille Maria trolov m Peter Kosbøl Rosenvinge 23/9 1733
Friis, Th - cav 23/9 1733
Frost, Commerce Assessor velædle Peter Frost trolov m Catharina Krog 19/1 1734 . Krog og Jacob Thode cav.
Frost, Jon Olsen - cav 22/4 1730
Gefrieder ved Garnisonen Jon Olsen cav 11/8 1731
Glad, Sirj Erichsdr cop m Hans Jørgen Hansen Sysler 29/12 1733
Glasmager, Peder Larsen - cav 19/10 1730
Gram, Anna Christensdr cop m Enchemand Peder Olson 22/1 1739
Gram, Christen Lychesen - cav 17/11 1730
Groth, J. H. - cav 26/5 1734
Groth, Peter Petersøn trolov m Anna Ols Datter Wesberg 17/11 1739 - cop 15/12
Groth, Ægedius - Cornet - trolovet med Maren Johanna Falk 30/12 1737 - cop 13/2 1738
Grünwald / Grundvaldt, Thomas trolov m Elizabeth Gutand 15/5 1733 - cop 1/8 1733
Grøn, Erich Jensøn trolov m Margaretha Maria Foss 15/3 1738
Grøn, Kirsten Margrete Jens Datter trolov m Gotfried Heller 4/9 1733 - cop 1/10 1733
Grønbech, Hans Nielsøn cop m Anna Hansdr 12/3 1739
Grønbek, Skomager Hans Nielsøn trolov m Anna Hans Datter 19/7 1738
Gustad, Michel - cav 1/12 1731
Gutand / Guitau, Elizabeth trolov m Thomas Grünwald 15/5 1733
Gaas, Anders - cav 15/5 1733
Gaas, Ole Olsen - cav 16/1 1734
Gaas, Povel - Skomager - cav 4/6 1731
Hafnevig / Handevig, Corporal Hans Knudsen trolov m Anna Hans Datter Hammer 9/5 1735 - cop 8/9 1735
Hage, Anna Madsdr trolov m Hans Henrik Fray(?) 30/9 1734
Hage, Ingebor Mads D: trolov m Carl Jørgensøn Falk 9/10 1739
Hagerup, E. - cav 9/3 1731
Hagerup, Mag: Hans trolov m Anna Sommer Sl: Jens Hammers 8/1 1740
Hallaasen, Henrich - cav 16/2 1731
Halset, Landsoldat Frideric Jonsøn trolov m Zidzille Jons Datter 20/11 1738
Hammer - Anna Sommer Sl: Jens Hammers, se 8/1 1740
Hammer, Anna Hansdatter trolov m Hans Knudsen Hafnevig / Handevig 9/5 1735 - cop 8/9 1735
Hammer, Jens - Byfoged - cav 19/9 1730
Hammer, Niels trolov m Kirsten Slangerup 21/9 1732 - cop 30/10 1732
Hammer, Raadmand Frantz trolov m Maren Urvald 13/2 1737
Hammond, Alexander - cav 21/1 1733
Hammond, Sophia Thomas Datter trolov m Synik Syniksen 21/1 1733
Hamond, Alexander og Berit Margrete Musling 11/11 1730
Hanning, Peder - Diaconus ved Vor Frue Kirke trolov m Anna Cathrina Holst 7/2 1736
Hartman(d), Ingebor Olsdatter trolov m Jacob Nilsøn Norbech 11/5 1740
Hartman, John Olsen trolov m Inger Ols Datter Tangen 15/5 1733 - cop 3/9 1733
Hartman, Ole Nilsen - Skomager - cav 4/6 1731
Hartmand, Hanss - cav 15/5 1733
Hassel, Rasmus Johansen - cav 22/4 1730
Hedemand, Jens Joensen - cav 1/12 1734
Hein, Iver Jensen og Gaalau Jonsdtr 29/6 1730
Helkan, Marthe Hendrichs Datter trolov m Hans Michelsøn Bernhoft 13/11 1737 - cav: Peter Frost og Jacob Thode
Heller, Goutfred trolov m Kirsten Margret Jensdr Grøn 4/9 1733 - cop 1/10 1733
Helmich, Cornelia cop m Størcher Brønnelsøn 8/5 1738
Herdaling, Ragnel Pedersdr cop m Ole Andersøn 23/1 1736
Hille, Thoer Nielsen - cav 8/1 1732
Hof, Andreas - cav 1/7 1732
Hoff, Christen trolov m Marite (Martha) Christophers Datter (Knudsdatter) Trædall 20/9 1735 - cop 18/10 1735
Hoff, Simen - cav 27/1 1735
Holm, Hendrik Hansøn trolov m Enchen Anna Anders Datter Møller 6/11 1737 - cop 24/4 1738
Holst, Ane Cathrina og Christian Schioldager 17/5 1730
Holst, Anna Cathrina trolov med Peder Hanning 7/2 1736
Holst, Claus Arentzen cop m Inger Ellevsdr Wang 16/1 1738
Holst, Lorentz Marcusen - cav 19/9 1730
Holst, Søren trolov m Ellen Catharina Kielstrup 11/12 1739
Holte, Peder Larsen og Ahleta Margrethe Kemler 8/7 1730
Horstman, Nicolay - cav 4/9 1733
Houg / Hou, Smedsvend Ole Erichsøn trolov m Berethe Bentz Datter Nordgaard 7/9 1736 - cop 11/10 1736
Howert, E - cav 29/1 1734
Hvidhammer, Enkemand Ole Pedersen trolov m Anne(a) Pedersdr 5/2 1735 - cop 24/3 1735
Hvidt, hr. Cameraad Just - og Abel Margrethe Jonasdtr Angel 12/12 1730
Hübe, Jens Hansøn trolov m Mette Catharina Lind 24/9 1733 - Jens Lind caverer.
Høyer, Svend Giertsen - cav 12/1 1736
Høyer, Svend Giertsøn trolov m Karen Larsdr Blix 22/1 1739
Irgens, Velærværdige hr. Johannes Irgens Pastor udi Surendal trolov m Jfrue Lovise Kortholt 7/1 1730
Jelstrup, Hans David Thomasaen og Birgitte Elisabeth Kemler 12/9 1730
Juel, Ingeborg Anna trolov m Ludvig Brik(?) 13/8 1739
Juul, Enchen Anna Carls Datter trolov m Soldat Eschild Taraldsøn 30/8 1740
Juul, Peder - cav 16/4 1734
Kahtenkamp, Joh: - cav 15/3 1736
Kemler, Ahleta Margrethe og Peder Holte 8/7 1730
Kemler, Birgitte Elisabeth og Hans D. T. Jelstrup 12/9 1730
Kemler, Morten cav 8/7 og 12/9 1730
Kempe, Oluf - cav 16/11 1733
Kenapel, Monsr Hans Jacobsøn trolov m Enchen Elisabeth Ismaels Datter 12/2 1734 - cop 18/3 1734
Kielstrup, Ellen Catharina trolov m Søren Holst 11/12 1739
Kielstrøm, Peter trol m Ane Martha Anders Datter 8/5 1734
Kiønemand / Køneman, Hendrik - Mester S.. trolov m Anna Kierstine Amund Stødtis (Støt) 4/6 1737 - cop 11/7
Kiøstad. Enche Ane Olsdr cop m Christen Søentzøn Steen 21/10 1738
Klingenberg, Johannes, Regimentsquartermster - cav 7/1 1730
Klingenhoft, Skomager Ole Jacobsøn trolov m Enchen Anna Johans Datter 29/4 1740
Klocher, Arent - cav 4/1 1731
Koch / Kok, Malena Anders Datter trolov m Christian Pedersen Lund 5/1 1733 - cop 17/6 1734
Kok, Berite Andersdr cop m Ole Erichsen 30/12 1732
Kortholt, Jfrue Lovise trolov m Johannes Irgens 7/1 1730
Kosberg, Anna Joens Datter trolov m Erich Larsøn Krop 16/9 1738
Krenchel, Hendrich trolov m Mette Maria Busch 15/3 1736
Krigsmand, A - cav 15/5 1733
Krog, Anna Dorothea og Thomas Bredahl 8/12 1731
Krog, Niels - cav 8/12 1731
Krop, Erich Larsøn trolov m Anna Joens Datter Kosberg 16/9 1738
Kroppe, Peter trolov m Karen Krul 13/7 1734
Krul, Karen trolov m Peter Kroppe 13/7 1734
Krull, Mathias Jessen trolov m Marthe Christophersdr 29/1 1734
Kruse, Enchemand Jacob Larsøn cop m Lisbet Joensdr Birk 5/2 1739
Kruse, Maria trolovet m Daniel Nicolaisen Pristrop 5/3 1734
Kvithammer, Ole Pedersøn - cav 19/7 1738
Kaas, G. H. - cav 4/6 1737
Leeren, Jacob Frantsen trolov m Anna Peders Datter 27/2 1739
Leeraas, Soldaten Erich Larsen trolov m Sollau Halvors Datter 29/5 1733
Lehman, Jørgen Guldsmed trlov m Johanna Lars Datter Bie 17/6 1738
Lein, Ingeborg Arentsdr cop m Anders Andersøn Røst 14710 1738
Lemcke, Johan - cav 23/10 1734
Lemke, Knerke trolov m Andreas Schlippenbach 10/4 1739
Leth, Johanna Hans Datter trolov m Hans Zelius 25/11 1739
Lie, Anders Andersen og Marita Joensdatter 8/1 1732
Lien, Soldaten Christopher Christensøn trolov m Magnild Ols Datter 8/6 1733
Limbech, Peter Hansen cop m Ane Joens Datter 17/5 1734
Lind, Alexander - cav 30/10 1732
Lind, Birthe Mortens Datter trol m Hendrik Jacobsøn 10/5 1737
Lind, Fredrich - cav 21/4 1736
Lind, Jens - cav 15/5 1733
Lind, Mette Catharina trolov m Jens Hansøn Hübe 24/9 1733 - Jens Lind caverer
Lind, Stephen Olsen trolov m Maria Eva Elizabeth Lamborts Datter Schrøder 18/2 1733 - cop 23/4 1733
Lingaard, Niels Wichtman - cav 6/4 1732
Lund Peder - diac. T. Cathedr: - cav 7/1 1730
Lund, Christian Pedersen trolov m Malena Anders Datter Kok 5/1 1733
Lund, Maren Anfinds Datter trolov m Niels Jonsøn Berg 12/10 1739
Lyche, Hans Joensøn cop m Berit Pedersdr 16/10 1738
Lyche, Niels Joensen cop m Kirsten Pedersdr Sindberg 7/7 1733
Lysholm, Hans Nissen trolov m Maria Mantzin 15/1 1738
Læmel, Jørgen - cav 29/1 1734
Mantzin, Maria trolovet m Hans Nissen Lysholm - cav: Johan Mantzin 15/1 1738
Manzin, Maria Jacobsdatter trolov m Niels Olsøn Mæster Skomager 14/5 1739 - cop 12/6 1739
Meijer, Anna Catherina Georgs trolov m Nicolaus Nicolai Dieterich 13/6 1733 - cop 2/8 1733
Meisner, Maria Clausdatter cop m Soldat ole Olsøn Raanæss 30/8 1740
Mejer, Edvard - Auditeur - cav 19/5 1730
Melbye, Landsoldat Elling Thoresen og Boel Halvarsdr 13/2 1731
Messel, Jonas Andersen og Rannie Andersdatter 10/1 1732
Moe, Landsoldat Sivert Arentsen trolov m Karen Lars Datter 2/9 1737
Moerup, Anna trolov m Erich Berg 16/8 1736
Molde, Enche Ane Hendrichdr cop m Halsteen Olsøn 20/11 1738
Molde, Hans Olssøn - cav 17/11 1730
Molderop, Knud - cav 24/7 1734
Moltzou, Thinchen Catharina trolovet m Søren Sørup 5/6 1736
Mordal, Paul Knudsen cop m Gunnel Olsdr Mordal 10/2 1733
Moss, Matros Niels Larsøn cop m Kirsten Mortensdtr Roede 11/2 1738
Munch, Johan - Corporal - cav 24/3 1730
Musicant, Jens Michelsen og Maren Erichsdtr 21/9 1730
Musling, Berit Margrethe og Alexander Hamond 11/11 1730
Møller, Anna Anders Datter trolov m Handrik Hansøn Holm 6/11 1737 - cop 24/4 1738
Møller, Didrich - cav 16/2 1731
Møller, Enche Susanna Andersdr cop m Jacob Abrahamsøn Trolhoff 21/10 1738
Møller, Harder - cav 10/1 1732
Mølman, Anna og Uldrich C. Tønder 13/11 1731
Mølman, Thomas - cav 13/11 1731
Mørck, Jens - cav 12/1 1734
Mørk, Jens - cav 16/1 1731
Nissen, Claes - cav 11711 1730
Nissen, Niels Hansøn - cav 8/9 1731
Norbech, Jacob Nilsøn trolov m Ingebor Olsdatter Hartman(d) 11/5 1740
Norby, Peter - Sergeant - cav 23/1 1731
Nordfiord, Peder Iversøn trolov m Enchen Guru Ols Datter 15/5 1733
Nordgaard, Berethe Bentz Datter trolov m Ole Erichsøn Houg 7/9 1736 - cop 11/10 1736
Normand, Joen - cav 27/4 1733
Normand, Joen trolov m Walborg Margretha Wissing 26/10 1732 - cop 26/11 1732
Ovenberg, Inger trolov m Johan Zachariasøn Ramberg 21/11 1737
Ovid, Peder Pedersøn trol m Berite Joens Datter Fandin 1/12 1734
Parelii, Enken Anna Sophia afgagne Ole Olsen Kiørers - trolov m Ole Arntzen Sk.. 8/5 1737
Piill, Anna trolovet med Paul Christian Schrøder 23/11 1738
Piper, Mester Skomager Jørgen - trolov m Kirsten Maria Rambek 28/10 1734 - RamBERG caverer
Pristrop, Daniel Nicolaisen trolov m Maria Kruse 5/3 1734 - Jens Lind caverer
Prøsch, Gerhard Carl - cav 8/5 1737
Quale, Andreas trolov m Johanna Catharina Meintz(ien?) 20/3 1736 - cav: Peter Quale og Th. Friis
Quale, Peter - cav 20/3 1736
Rambek, Kirsten Maria trolov m Jørgen Piper 28/10 1734
Ramberg, Johan Zachariasøn trolovet m Inger Ovenberg 21/11 1737
Rasch, Niels - Slagter - cav 15/9 1730
Refelt, Johan Christopher trolov m Johanna Andreas Datter Friis 14/4 1733 - cop 20/5 1733
Reimers, Jens Jacob - cav 26/10 1732
Reitan, Soldat Ole Tomasøn trolov m Maren Anders datter 19/6 1738
Reütz, Hans Jørgen trolov m Angnetha Cesilia Foss 20/8 1734
Rhode, Helena Lars Datter - cop med Ole Ingebrichtsen Eggen 24/7 1732
Rhønbech, Doret Catharina Ingebrigtsdr cop m Rasmus Olsen Slange 9/11 1734
Ring, Arentz - Tambour - trolov m Ingebor Caspers Datter 21/4 1736
Ring, Tambour Arent Hansen trolov m Johanna Jacobs Datter 9/6 1734 - cop 20/11 1734
Roche, Ole Johansen - cav 21/11 1730
Rodtgyter, Erich - cav 7/8 1732
Roede, Kirsten Mortensdtr cop m Niels Larsøn Moss 11/2 1738
Rohde(?), Hans Hinrich - cav 15/5 1733
Rosberg, Jørgen Andersen cop m Ane Olsdr 16/11 1734
Rosenvinge, Peter Kosbøl trolov m Mille Maria Friis 23/9 1733
Rosted, Peter - cav 17/5 1730
Ryning, Christian - cav 28/10 1734
Røst, Anders Andersøn cop m Ingeborg Arentsdr Lein 14/10 1738
Schanke, Sergiant Johan trolov m Malena Ingebrigtsdatter Lind 16/8 1736 - cop 4/9 1736
Schielderup, Anna Pedersdr cop m Ole Olsøn Wangberg 12/11 1739
Schieldrup / Skieldrup, Enchen Clara trolov m Lieutnant Lars Mortensøn Sønderup 6/8 1737
Schieldrup, Karen Johansdatter trolov m Peder Borch 15/2 1730
Schioldager, Christian - Paruqmager og Ane Cathrina Holst 17/5 1730
Schlippenbach, Andreas trolov m Knerke Lemke 10/4 1739
Schrøder, Lieutnant Paul Christian trolov m Anna Piill 23/1 1738
Schrøder, Maria Eva Elizabeth Lamborts Datter trolov m Stephen Olsen Lind 18/2 1733 - cop 23/4 1733
Schrøder, Skipper Johan trolov m Anna Christina Niels Datter Hille 1/4 1734 - cop 25/8 1734
Schulds, Inger Ingebrigtsdatter cop m Steen Christian 29/10 1733
Schultz, Abraham (Adam) fød i Langenow i Bøhmen trolov m Ingebor Poulsdr 15/1 1735 - cav: Johan Henrich Schultz - cop 19/4 1735
Schøller, hr. CancellieRaad Stie Tonsberg - og Jomfrue Elisabeth Albertsdtr Angel 9/3 1731
Schaaning, Hans Thomassøn og Rebecca Urby 16/1 1732
Selsbak, Sivert Pedersøn - Corporal ved Dragonerne - cav 19/6 1738
Sindberg, Kirsten Pedersdr cop m Niels Joensen Lyche 7/7 1733
Skipper Anders Stensen - cav 26/6 1731
Skow / Schoug, Jørgen Sivertsen trolov m Lucretia Borchgrevinch 10/3 1738 - cop 24/7 1738
Slange, Rasmus Olsen cop m Doreth Catharina Ingebrigtsdr Rhønbech 9/11 1734
Slangerup, Kirsten trolov m Niels Hammer 21/9 1732 - cop 30/10 1732
Smed, Lars - cav 7/8 1732
Smideknegt, Anna trolov m Lars Nicolaisøn 12/6 1733
Smit, Under Constabel Niels Smit cop m Marite Andersdatter 24/1 1737
Sodeman, Marcus trolov m Birgite Tausen 18/11 1733
Sommer, Anna Sl: Jens Hammers trolov m Hans Hagerup 8/1 1740
Sommer, Jens og Maren Maria Holst 19/9 1730
Steen, Sergiant Christen Sørentzøn cop m Enche Ane Olsdr Kiøstad 21/10 1738
Strøm, Margretha Olufs Datter trolov m Valentin Wegener 5/3 1737
Støre, Niels Christensen cop m Martha Ellevsdr Wang 5/2 1733
Støt - Anna Kierstine Amund Stødtis (Støt) trolov 4/6 1737 - cop 11/7 m Kiønemand/Køneman, Hendrik Mester S..
Susemell, Jochum trolov m Kirsten Dines Datter 15/4 1739
Svaboe, Ole Andersøn - cav 11/10 1731
Svarver Hans Danielsen - cav 11/11 1731
Sverdrup, Elisabeth Bergitta trolov m Benjamin Volquartz 23/9 1732
Sysler, Hans Jørgen Hansen cop m Sirj Erichsdr Glad 29/12 1733
Sørup, Søren trolov m Thinchen Catharina Moltzou 5/6 1736
Tangen, Inger Ols Datter trolov m John Olsen Hartman 15/5 1733
Tausan, Jens trolov m Elisabeth Thode 27/5 1739
Tausen, Birgite trolov m Marcus Sodeman 18/11 1733
Testrop, Erich - cav 3/2 1735
Testrop, Maria Elisabeth trolov m Ole Bruun 3/2 1735
Thode, Elisabeth trolov m Hans Uldrich Burchard 13/10 1735
Thode, Elisabeth trolov m Jens Tausan 27/ 5 1739
Thode, Jacob - caverer for Peter Frost og Catharina Krog 19/1 1734
Tisløw, Hans og Abel Margretha Angel 8/3 1731
Trolhoff, Jacob Abrahamsøn cop m Enche Susanna Andersdr Møller 21/10 1738
Turman, Lauritz - cav 16/1 1732
Tønder, Stiftsamptschriver Uldrich Christian - og Anna Mølman 13/11 1731
Tønder, Velbyrdige Capitaine Hendrik trolov m Karen Volquartz 1/5 1737
Urvald, Maren trolov m Frantz Hammer 13/2 1737
Utby, Rebecca og Hans T. Schaaning 16/1 1732
Valset, Biørn - cav 1/7 1732
Volquartz, Benjamin trolov m Elisabeth Bergitta Sverdrup 23/9 1732
Volquartz, Karen trolov m Hendrik Tønder 1/5 1737
Walman, Jens Erichsen - cav 9/8 1737
Walman, Margretha Jens Datter trolov m Monsr Jens Pederssøn Reede(?) 9/8 1737 - cav: Jens Erichsen Walman og Hendrich E. Walnum
Walnum, Hendrich E. - cav 9/8 1737
Wang, Inger Ellevsdr cop m Claus Arentzen Holst 16/1 1738
Wang, Martha Ellevsdr cop m Niels Christensen Støre 5/2 1733
Wangberg, Ole Olsøn cop m Anna Pedersdr Schielderup 12/11 1739
Wegener, Valentin - cav 20/12 1731
Wegener, Valentin trolov m Margretha Olufs Datter Strøm 5/3 1737
Welvang, Ole Pedersøn - Underofficer - cav 19/6 1738
Werdahl, Matros John Pedersøn trolov m Magdalena Gabrielsdr Dreyer 29/12 1740
Wessel, William - cav 20/12 1731
White, T - cav 18/11 1733
Whitt, Torsten - cav 8/3 1731
Wilster, Capitaine Ulric Fridric von - trolov m Margreta Maria Emahusen 14/9 1737
Winter, Christen Jeppesøn cop m Cathrina Pedersdr. 18/9 1738
Wissing, Søfren - cav 10/10 1730
Wissing, Walborg Margretha trolov m Joen Normand 26/10 1732 - cop 26/11 1732
Withammer, Peder Olsen og Anna Jansdatter Falck cop 26/2 1732
Withammer, Peder Olsen og Anna Jansdatter trolovet 8/1 1732
Witte, Peter trolov m Karen Dahl 25/7 1736
Zelius, Hans trolov m Johanna Hans Datter Leth 25/11 1739
Zeterberg, Oluf Andersen trolov m Ingebor Olufs Datter 7/8 1732
Øren, Ole Erichsen trolov m Berete Anders Datter 3/8 1732
Øren, Ole Jonsen - Sergeant - cav 29/6 1730
Øye, Lars - Lieutnant - cav 19/5 1730
Aagaard, Albrigt - cav 25/10 1740
Aalset=Oune, Soldat Lars …sen, cop med Ingebor Erichs Datter 28/6 1732

Ingen kommentarer: